Skip to main content
×
Home
    • Aa
    • Aa

Elephant Tactics: Amm. Marc. 25. 1. 14; Sil. 9. 581–3; Lucr. 2. 537–9.

  • E. L. B. Meurig Davies (a1)
Abstract

post hos elefantorum fulgentium formidandam speciem et truculentos hiatus uix mentes pauidae perferebant; ad quorum stridorem odoremque et insuetum aspectum magis equi terrebantur. (Amm. Marc. 25. 1.14.)

COKNELISSEN, Mnemosyne, xiv (1886), 280, comments: ‘Non intellego fulgentium. Minime audiendus est Wagnerus, qui fulgentes elephantes dictos esse contendit ob cutem glabram. Corrigendum puto ingentium. Porro non satis intellego quomodo hiatus elefantorum militibus pauorem incutere potuerit. Wagnerus, qui omnia con-coquere solet, interpretatur proboscidas. Nescio an scripserit A. barritus.’

Copyright
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

The Classical Quarterly
  • ISSN: 0009-8388
  • EISSN: 1471-6844
  • URL: /core/journals/classical-quarterly
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 5 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 29 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 26th May 2017. This data will be updated every 24 hours.