Hostname: page-component-7d684dbfc8-8ckrc Total loading time: 0 Render date: 2023-09-21T21:32:53.570Z Has data issue: false Feature Flags: { "corePageComponentGetUserInfoFromSharedSession": true, "coreDisableEcommerce": false, "coreDisableSocialShare": false, "coreDisableEcommerceForArticlePurchase": false, "coreDisableEcommerceForBookPurchase": false, "coreDisableEcommerceForElementPurchase": false, "coreUseNewShare": true, "useRatesEcommerce": true } hasContentIssue false

“Poles of the World Unite”: The Transnational History of the 1929 World Congress of Poles Abroad in the Context of Interwar Soviet–Polish Rivalries

Published online by Cambridge University Press:  06 October 2021

Olena Palko*
Affiliation:
Birkbeck, University of London, UK

Abstract

By investigating the information and propaganda campaign surrounding the election of delegates to the 1929 World Congress of Poles Abroad, this article seeks to elucidate a complex interplay between foreign policy considerations, security concerns, and nationality policies of the Polish and Soviet governments. It examines the role of national minorities in the Soviet modernization effort and the ongoing Polish-Soviet rivalry of the interwar period. The focused study of the information campaign, and the public discussion surrounding the election process to the congress, contributes also to the debates on mass political culture in the interwar Soviet Union. Party communication, intelligence, and secret reports compiled during the local elections and conferences provide a unique source for sampling public opinion of the Polish population regarding the Soviet regime in the early years of Stalin’s First Five-Year plan. The article argues that despite the considerable efforts of the party to define and promote Polish identity, and thus shift their loyalties closer to the Soviet state, the Polish population in Soviet Ukraine, even at the end of the 1920s, continued to express persistent nonconformity and a lack of faith in the Soviet government.

Type
Article
Copyright
© The Author(s), 2021. Published by Cambridge University Press on behalf of the Association for the Study of Nationalities

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Albin, Janusz. 1981. “Geneza Światowego Związku Polaków z Zagranicy.” Dzieje Najnowsze. 13 (3): 5791.Google Scholar
Borzęcki, Jerzy. 2008. The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe. New Haven: Yale University Press.CrossRefGoogle Scholar
Brown, Kate. 2004. A Biography of No Place: Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Bruski, Jan Jacek. 2010. Między Prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej , 19211926. Krakow: Historia Iagellonica.Google Scholar
Davies, Robert. 1980. The Socialist Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929–30. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Dębski, Slawomir, ed. 2013. Zapomniany Pokój. Traktat Ryski. Interpretacje i Kontrowersje 90 Lat Później. Warsaw: Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding.Google Scholar
Filar, Władysław. 2003. Wołyń 1939–1944: Eksterminacja czy Walki Polsko-Ukraińskie: Studium Historyczno-Wojskowe Zmagań na Wołyniu w Obronie Polskości, Wiary i Godności Ludzkiej. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.Google Scholar
Getty, J. Arch. 1991. “State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s.” Slavic Review 50 (1): 1835.CrossRefGoogle Scholar
Het’manchuk, M. P. 2008. Mizh Moskvoiu ta Varshavoiu: Ukraїns’ke Pytannia u Radians’ko-Pol’s’kykh Vidnosynakh. Lviv: Vydavnytstvo Natsional’noho Universytetu “L’vivs’ka Politekhnika.”Google Scholar
Hisem, Oleksandr. 2008. Dyplomatychni Vidnosyny mizh Pol’shcheiu i USRR , 19211923 rr. Kyiv: Instytut Ukraїns’koї Arkheohrafiї ta Dzhereloznavstva im. M.S.Hrushevs’koho, NAN Ukraїny.Google Scholar
Ieremenko, T. I. 1993. “Pro Uchast’ Pol’s’koho Naselennia u Vsesvitniomu Z’їizdi Poliakiv 1921 r.” Mizhnarodni Zv’iazky Ukraїny 4: 113122.Google Scholar
Iwanow, Mikołaj. 1991. Pierwszy Naród Ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939. Warsaw: Agencja Omnipress.Google Scholar
Iwanow, Mikołaj. 2014. Zapomniane Ludobójstwo. Polacy Wpaństwie Stalina. “Operacja Polska” 1937–1938. Kraków: Znak Horyzont.Google Scholar
Kamiński, Marek K., and Zacharias, Michal J.. 1998. Polityka Zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 19181939 . Warsaw: Wydawnictwo LTW.Google Scholar
Kantor, Iulia, and Wołos, Mariusz. 2011. Treugol’nik Moskva-Varshava-Berlin. Ocherki Istorii Sovetsko-Pol’skikh-Germanskikh Otnoshenii v 1918–1939 gg. Saint Petersburg: Ievropeiskii Dom.Google Scholar
Ken, Oleg. 1996. Collective Security or Isolation? Soviet Foreign Policy and Poland, 1930–1935. St. Petersburg: Ievropeiskii Dom.Google Scholar
Ken, Oleg, and Rupasov, Aleksander. 2014. Zapadnoie Prigranichie. Politbiuro TsK VKP(b) i Otnosheniia SSSR iz Zapadnymi Sosednimi Gosudarstvami, 1928–1934 gg. Moscow: Algoritm.Google Scholar
Ken, Oleg, and Rupasov, Aleksander. 2000. Politbiuro TsK VKP(b) i Otnosheniia SSSR iz Zapadnymi Sosednimi Gosudarstvami, (Konets 1920–1930-kh gg.): Problemy . Dokumenty. Opyt Kommentariia. Part 1: 19281934. St. Petersburg: Ievropeiskii Dom.Google Scholar
Khlevniuk, Oleg. 1995. “The Objectives of the Great Terror, 1937–1938.” In Soviet History, 1917–53: Essays in Honour of R. W. Davies, edited by Cooper, Julian, Perrie, Maureen, and Rees, E. A.. 83104. New York: St. Martin’s Press.Google Scholar
Kokin, Serhii A., Podkur, Roman Iu., and Rubl’ov, Oleksandr S., eds. 2011. Sprava “Pol’s’koi Organizatsii Viis’kovoi” v Ukraini. 1920–1938 rr.: Zbirnykh Dokumentiv ta Materialiv. Kyiv: Holovna redkolehiia naukovo-dokumental’noї seriї knyh “Reabilitovani istoriieiu.”Google Scholar
Kołodziej, Edward. 1991. Dzieje Polonii w Zarysie 19181939 . Warsaw: Książka i Wiedza.Google Scholar
Kornat, Marek. 2012a. Polityka Zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery Decyzje Józefa Becka. Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej, Oskar.Google Scholar
Kornat, Marek, ed. 2012b. Ruch Prometejski i Walka o Przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940) . Studia i Szkice. Warsaw: Instytut Historii PAN.Google Scholar
Kraszewski, Piotr. 2001. “Polska i Polacy wobec Diaspory do 1939 roku.” In Diaspora Polska, edited by Adam Walaszek, 512528. Kracow: Wydaw. Literackie.Google Scholar
Khrenov, I. A., and Tsesliak, T.. 1967. Dokumenty i Materialy po Istorii Sovetsko-Pol’skikh Otnoshenii , vol. 5, T.V Mai 1926-Dekabr’ 1932 g. Moscow: Nauka.Google Scholar
Komunist. “Ne Pans’ka Pol’shcha, a Lyshe SRSR.” July 5, 1929.Google Scholar
Kupczak, Janusz M. 1994. Polacy na Ukrainie w latach 1921–1939. Wrocław: Wydawnictwo. Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
Kuroyima, Hiroaki. 2011. “Stalin’s Great Terror and International Espionage.” Journal of Slavic Military Studies 24 (2): 238252.CrossRefGoogle Scholar
Lencznarowicz, Jan. 2019. “Away from the Homeland: Emigration, Emigration Policy and the Policy towards the Polish Community Abroad during the time of the Second Polish Republic,” in Dyplomacja w Służbie Rzeczypospolitej 1918–1939/Diplomacy in the Service of the Second Polish Republic 1918–1939, edited by Wojciech Materski, 183193. Warsaw: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Google Scholar
Lomb, Samantha. 2018. Stalin’s Constitution: Soviet Participatory Politics and the Discussion of the 1936 Draft Constitution. New York: Routledge.Google Scholar
Lusinski, Cesary. 1998. Rzeczpospolita a Polonia, 1922–1939: Geneza i Działalność Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Warsaw: Wydawn. Instytutu Historii PAN.Google Scholar
Martin, Terry. 1998. “The Origins of Soviet Ethnic Cleansing.” Journal of Modern History 70 (4): 813861.CrossRefGoogle Scholar
Materski, Wojciech. 2005. Na Widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943. Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM.Google Scholar
Materski, Wojciech, ed. 2019. Dyplomacja w Służbie Rzeczypospolitej 1918–1939/Diplomacy in the Service of the Second Polish Republic 1918–1939. Warsaw: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Google Scholar
McBride, Jared. 2016. “Peasants into Perpetrators: The OUN-UPA and the Ethnic Cleansing of Volhynia, 1943–1944.” Slavic Review 75 (3): 630654.CrossRefGoogle Scholar
Motyka, Grzegorz. 2006. Ukraińska Partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM.Google Scholar
Motyl, Alexander J. 1985. “Ukrainian Nationalist Political Violence in Inter-War Poland, 1921–1939.” East European Quarterly 19 (1): 4555.Google Scholar
Naimark, Norman M. 2010. Stalin’s Genocides. Princeton: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
Ol’shanskii, P. N. 1974. Rizhskii Dogovor i Razvitie Sovetsko-Pol’skikh Otnoshenii, 1921–1924. Moscow: Nauka.Google Scholar
Pamiętnik 1-go Zjazdu Polaków z Zagranicy. 1930. Warszawa: Rada organizacyjna Polaków z Zagranicy.Google Scholar
Palko, Olena. Forthcoming. “Constructing Identities, Ascribing Nationalities: Polish Minority in Ukraine during Late Imperial and Early Soviet Rule.” Euxeinos: Culture and Governance in the Black Sea Region. Google Scholar
Patek, Artur. 2000. “II Rzeczpospolita a Polacy za wschodnią granicą.” In Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie Modelu Polityki, edited by Gąsowskiego, Tomasz, Kowal, Pawel, and Arkady, , 2839. Krakow: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
Pauly, Matthew D. 2005. “Soviet Polonophobia and the Formulation of Nationalities Policy in the Ukrainian SSR, 1927–1934.” In Polish Encounters, Russian Identity, edited by Ransel, David L. and Shallcross, Bozena, 172188. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Petrov, N., and Roginskii, A.. 1997. “‘Pol’skaia Operatsiia’ NKVD 1937–1938 gg.” In Repressii protiv Poliakov i Pol’skikh Grazdan, edited by A. E. Gur’ianov, 2239. Moscow: Zvenia.Google Scholar
Piotrowski, Tadeusz. 2000. Genocide and Rescue in Wołyń: Recollections of the Ukrainian Nationalist Ethnic Cleansing Campaign against the Poles during World War II. Jefferson: McFarland.Google Scholar
Pisuliński, J. 2004. Nie Tylko Petlura. Kwestia Ukraińska w Polskiej Polityce Zagranicznej w Latach 1918–1923 Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
Pravda . “To, shto Nam Dala Sovetskaia Vlast’, - ne Slova, a Fakty.”, July 2, 1929.Google Scholar
Pravda . “Vseukrainskii S’iezd Vyzyvaiet Vsekh Trudiashchikh Poliakov Soiuza na Sorevnovanie po Sotsialisticheskomu Pereustroistvu Pol’skogo Sela.”, July 4, 1929.Google Scholar
Pravda . “Delegaty na Varshavskii S’iezd, Izdrannyie na Vseukrainskom S’iezde Trudiashchikh Poliakov.”, July 11, 1929.Google Scholar
Pravda . “Deklaratsiia Raboche-Krestianskoi Delegatsii ot 800 Tysiach Pol’skogo Trudovogo Naselenia SSR na ‘S’iezde Poliakov iz-za Granitsy’.” July 14, 1929.Google Scholar
Pravda . “Sorvavshaiasia Zateia Pol’skogo Fashizma.”, July 14, 1929.Google Scholar
Pravda . “K Nashim Pol’skim Trudiashchimsia i Krestianam SSSR, Pol’shi i Vsekh Stran.”, July 19, 1929.Google Scholar
Rieber, Alfred J. 2015. Stalin and the Struggle for Supremacy in Eurasia. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Oleksandr, Rubl’ov, and Repryntsev, Volodymyr. 1995. “Represii proty Poliakiv v Ukraini u 1930-ti Roky.” Z Arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KGB. 1/2 (2/3): 116156.Google Scholar
Samuelson, Lennart. 2000. Plans for Stalin’s War Machine: Tukhachevskii and Military-Economic Planning, 1925–1941. Basingstoke: Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Shearer, David. 2018. “Stalin at War, 1918–1953: Patterns of Violence and Foreign Threat.” Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 66 (2): 188217.CrossRefGoogle Scholar
Siegelbaum, Lewis, and Sokolov, Andrei. 2000. Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Sierp . “Manifestacja Faszysmu Polskiego.” June 6, 1929.Google Scholar
Sierp . “Od Redakcji ‘Sierpa’.” June 6, 1929.Google Scholar
Smith David, J., Germane, Marina, and Housden, Martyn. 2019. “‘Forgotten Europeans’: Transnational Minority Activism in the Age of European Integration.” Nations and Nationalism 25 (2): 523543.CrossRefGoogle Scholar
Snyder, Timothy. 1999. “‘To Resolve the Ukrainian Problem Once and for All’: The Ethnic Cleansing of Ukrainians in Poland, 1943–1947.” Journal of Cold War Studies 1 (2): 86120.CrossRefGoogle Scholar
Snyder, Timothy. 2003. “The Causes of Ukrainian-Polish Ethnic Cleansing 1943.” Past & Present, no. 179: 197234.CrossRefGoogle Scholar
Stepien, Stanisław. 1999. Polacy na Ukrainie: Zbiór Dokumentów. Cz. 1, Lata 19171939, T. 2. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy.Google Scholar
Stone, David. R. 2000. Hammer and Rifle: The Militarization of the Soviet Union, 1926–1933. Lawrence: University of Kansas Press.Google Scholar
Stroński, Henryk. 1992. Zlet i Padinnia. Pol’s’kyi Natsional’nyi Raion v Ukraini u 20-30-i roky. Ternopil: [s.l.] Google Scholar
Stroński, Henryk. 1998. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie wlatach 1929–1939. Warsaw: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska.”Google Scholar
Trybuna Radziecka . 1929. “Manifestacja Faszysmu Polskiego.” June 3, 1929.Google Scholar
Velikanova, Olga. 2018. Mass Political Culture under Stalinism: Popular Discussion of the Soviet Constitution of 1936. London: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Visti VUTsVK . “Vseukraїns’kyi Z’їzd Trudiashchykh Poliakiv.” July 5, 1929.Google Scholar
Visti VUTsVK . “Vseukraїns’kyi Z’їzd Trudiashchykh Poliakiv.” July 6, 1929.Google Scholar
Visti VUTsVK . “Sproba Pol’s’koho Fashyzmu Prykhovaty Pravdu pro SRSR.” July 11, 1929.Google Scholar
Visti VUTsVK . “Vseukraїns’kyi Z’їzd Trudiashchykh Poliakiv Vitaie Uriad USRR.” July 13, 1929.Google Scholar
Visti VUTsVK . “Delehatsiї Trudiashchykh Poliakiv USRR Vidmovleno Vydaty Vizy na Varshavs’kyi Kongres.” July 13, 1929.Google Scholar
Vsesoiuznaia Perepis’ Naselenia 1926 goda. Kratkie Svodki. Vyp. 4. Narodnost’ i Rodnoi Iazyk Naselenia SSSR. 1928. Moscow: Izd. TsSU Soiuzaa SSR.Google Scholar
Whitewood, Peter. 2019. “In the Shadow of the War: Bolshevik Perceptions of Polish Subversive and Military Threats to the Soviet Union, 1920–32.” Journal of Strategic Studies. Published ahead of print July 16, 2019. https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1640120.CrossRefGoogle Scholar
Whitewood, Peter. 2020. “The International Situation: Fear of Invasion and Growing Authoritarianism.” In The Fate of the Bolshevik Revolution: Illiberal Liberation, 1917–41, edited by Douds, Lara, Harris, James R., and Whitewood, Peter, 173186. London: Bloomsbury Academic, 2020.CrossRefGoogle Scholar
Wrzesiński, Wojciech. 1975. “Polityka Państwowa wobec Polaków za Granicą w Latach. 1918–1939,” Przegląd Zachodni 5/6: 293312.Google Scholar
Wrzesiński, Wojciech. 1979. “Polacy za Granicą w polityce II Rzeczypospolitej (1918–1939).” In Problemy Dziejów Polonii, edited by Mariana Marka Drozdowski, 1954. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
Zarets’ka, Tetiana. 2006. “Pol’s’ke Naselennia USRR u 1920-ti roky: Perekhid do Radians’koho Sposobu Zhyttia.” Problemy Istoriї Ukraїny: Fakty, Sudzhennia, Poshuky 15: 7384.Google Scholar
Życki, Artur. 2007. “Polonia Okresu Międzywojennego w Związku Sowieckiego Narzędziem Antypolskiej Propagandy. Eksperyment Regionów Autonomicznych.” Studia Polonijne 28: 107116.Google Scholar