Skip to content
Cart 
Register Sign in
Ken & Verstaan Rekeningkunde Werkboek Graad 10

Sorry, the product you are trying to view is not available in your country.

 • ISBN:9781107607880
 • Format:Paperback
 • Subject(s):Accounting
 • Qualification:South Africa CAPS
 • Author(s):Elsabé Conradie, Mandy Moyce, Derek Kirsch
 • Available from: February 2012

No blurb.

Sorry, the product you are trying to view is not available in your country.

 • DESCRIPTION

  Ken & Verstaan Rekeningkunde Graad 10 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks help leerders om die inhoud van en vaardighede vir Rekeningkunde baas te raak.

 • Contents
 • CONTENTS
  • 1 Inheemse rekeningkundige stelsels en informele ondernemings
  • 2 Etiek
  • 3 Beginsels van AARP
  • 4 Interne kontrole
  • 5 Finansiële rekeningkunde van 'n alleenhandelaar
  • 6 Boekhouding van 'n alleenhandelaar – Hersiening van Graad 9-inhoud
  • 7 Boekhouding van 'n alleenhandelaar – Debiteure
  • 8 Boekhouding van 'n alleenhandelaar – Krediteure
  • 9 Boekhouding van 'n alleenhandelaar – Bykomende kontanttransaksies en die Kleinkasjoernaal
  • 10 Boekhouding van 'n alleenhandelaar – Die Algemene Joernaal
  • 11 Rekonsiliasie van kontrolerekeninge en Debiteure- en Krediteurelyste
  • 12 Gekombineerde boekhouding-aktiwiteite
  • 13 Belasting op toegevoegde waarde (BTW)
  • 14 Salarisse en lone
  • 15 Finansiële rekeningkunde van 'n alleenhandelaar – Finale rekeninge en jaareinde-aansuiwerings
  • 16 Finansiële rekeningkunde van 'n alleenhandelaar – Finansiële state
  • 17 Finansiële rekeningkunde van 'n alleenhandelaar – Interpretasie van finansiële state
  • 18 Kosteberekening
  • 19 Begroting
  • 20 Hersieningsaktiwiteite

Latest news

All news Playing_games_with_science_words.jpg

14 February 2020

Unlocking science for English language learners, part four

The fourth and final part of our ESL support in science series – free, downloadable...

Please sign in to access your account

Cancel

Not already registered? Create an account now. ×

Other Cambridge websites

Cambridge Mathematics logo

Need a local sales consultant?

Join us online

This site uses cookies to improve your experience. Read more Close

Thank you for your feedback which will help us improve our service.

If you requested a response, we will make sure to get back to you shortly.

×
Please fill in the required fields in your feedback submission.
×