Skip to content
Cart

Your Cart

×

You have 0 items in your cart.

Subtotal: 0

Register Sign in
Kungabheja ezansi! (IsiZulu)

R135.00

Add to cart Add to wishlist Find sales consultant
× This is a Sterling guide price. You will be invoiced in the appropriate currency for your country.
 • ISBN:9781107603776
 • Format:Paperback
 • Subject(s):Literature for South African Schools
 • Author(s):Patrick Bhekizenzo Maphumulo
 • Available from: January 2012

Cambridge Eleven is a growing series of original literature written principally for 13 to 17 year-old readers.

R135.00

Add to cart Add to wishlist Find sales consultant
× This is a Sterling guide price. You will be invoiced in the appropriate currency for your country.

Send a Query

formRow
×
 • DESCRIPTION

  Kungabheja ezansi!is written in IsiZulu. Kusukela lo Hulumeni wombuso wentando yeningi uqhoqhobele izintambo zombuso, kunemithetho emisha eyashaywayo ePhalamende yashicilelwa nakumthethosisekelo. Omunye wayo yilona oqhakambisa ukulingana ngokobulili nangokwamalungelo. Yiwona-ke lo mthetho osubange ukudonsisana phakathi kwabesilisa nabesifazane. Abesilisa bashaya phansi ngonyawo bathi abasoze balingana nabesifazane bona ngokwamalungelo ngesizathu sokuthi bayizinhloko zemizi. Bakubeka kucace ukuthi lelo lungelo bangeze balephucwa zinhlangano zoSopolitiki ngoba selokhu kwathi nhlo lingelabo ngokwemvelo nangokwendabuko nangokwemibhalo yeBhayibheli. Bami kwelokuthi abasoze bavuma ukwabelana imisebenzi yasendlini nomkabo emakhaya. Lolu daba selushube lwaze lwangenelelwa nayiziNhlangano ezifana naleyo elwela ukulingana ngokobulili ilekelelana neyamalungelo esiNtu zibhekene ngeziqu zamehlo naleyo yabesilisa eyaziwa ngokuthi yiZwi lamaDoda.

 • Contents
 • CONTENTS
  • Contents in IsiZulu

Latest news

All news Playing_games_with_science_words.jpg

14 February 2020

Unlocking science for English language learners, part four

The fourth and final part of our ESL support in science series – free, downloadable...

Please sign in to access your account

Cancel

Not already registered? Create an account now. ×

Other Cambridge websites

Cambridge Mathematics logo

Need a local sales consultant?

Join us online

This site uses cookies to improve your experience. Read more Close

Thank you for your feedback which will help us improve our service.

If you requested a response, we will make sure to get back to you shortly.

×
Please fill in the required fields in your feedback submission.
×