Skip to main content Accessibility help
×
×
Home
 • Get access
  Check if you have access via personal or institutional login
 • Cited by 7
 • Cited by
  This chapter has been cited by the following publications. This list is generated based on data provided by CrossRef.

  Pollard, A. M. Liu, R. Rawson, J. and Tang, X. 2018. From Alloy Composition to Alloying Practice: Chinese Bronzes. Archaeometry,

  Jaffe, Yitzchak Wei, Qiaowei and Zhao, Yichao 2018. Foodways and the Archaeology of Colonial Contact: Rethinking the Western Zhou Expansion in Shandong. American Anthropologist, Vol. 120, Issue. 1, p. 55.

  Michael, Thomas 2017. Shamanic Eroticism in the Jiu ge (Nine Songs) of Early China. Monumenta Serica, Vol. 65, Issue. 1, p. 1.

  Hung, Wu 2015. A Companion to Chinese Art. p. 233.

  Zhuang, Yijie and Kidder, Tristram R 2014. Archaeology of the Anthropocene in the Yellow River region, China, 8000–2000 cal. BP. The Holocene, Vol. 24, Issue. 11, p. 1602.

  Douglas, Janet G. and Yang, JunChang 2008. Materials and technology of Chinese jades dating to the Western Zhou period (1050-771 BCE). Science in China Series E: Technological Sciences, Vol. 51, Issue. 4, p. 467.

  Rüsen, Jörn Angehrn, Emil Hölscher, Lucian Eder, Klaus Müller, Klaus E. Assmann, Jan Mittag, Achim Gehrke, Hans-Joachim Kuchenbuch, Ludolf and Jaeger, Friedrich 2004. Handbuch der Kulturwissenschaften. p. 365.

  ×
 • Print publication year: 1999
 • Online publication date: March 2008

6 - Western Zhou Archaeology

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

The Cambridge History of Ancient China
 • Online ISBN: 9781139053709
 • Book DOI: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521470308
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
Bagley, Robert W.An Early Bronze Age Tomb in Jiangxi Province.” Orientations 24, 7 (1993):.
Bagley, Robert W. Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987.
Bai, Rongjin. “Xi Zhou tongjia zuhe fuyuan”. Kaogu 1988.9:.
Bao, QuanXi Zhou ducheng Feng Hao yizhi”. In Zhou wenhua lunji, ed. bowuguan, Shaanxi Lishi. Xi’an: San Qin, 1993.
Bao, QuanXi’an Laoniupo chutu Shang dai zaoqi wenwu”. Kaogu yu wenwu 1981.2:.
Cai, Yunzhang. “Luoyang Beiyao Xi Zhou moshu wenzi lüelun”. Wenwu 1994.7:.
Cao, Fazhan and Guoying, Chen. “Xianyang diqu chutu Xi Zhou qingtongqi”. Kaogu yu wenwu 1981.1:.
Cao, Mingtan and Zhiru, Shang. “Shaanxi Fengxiang chutu de Xi Zhou qingtongqi”. Kaoguyu wenwu 1984.1:.
Cao, Wei. “Zhouyuan Xi Zhou tongqi fenqi”. Kaoguxue yanjiu 2 (1994):.
Chen, Hanping. Xi Zhou ceming zhidu yanjiu. Shanghai: Xuelin, 1986.
Chen, Mengjia. “Xi Zhou tongqi duandai, 1–6”. Kaogu xuebao 1955.9: ; 1955.10: ; 1956.1: ; 1956.2: ; 1956.3: ; 1956.4:.
Chen, QuanfangZao Zhou ducheng Qi yi chutan”. Wenwu 1979.10:.
Chen, Shou. “Tai Bao gui de fuchu he Tai Bao zhuqi”. Kaogu yu wenwu 1980.4:.
Dai, Yingxin. “Shaanbei he Jin xibei Huang he liang’an chutu de Yin Shang tongqi ji youguan wenti de tansuo”. In Kaoguxue yanjiu: Jinian Shaanxi sheng kaogu yanjiusuo chengli sanshi Zhounian ed. Xingbang, Shi et al. Xi’an: San Qin, 1993.
Ding, Yi. “Zhouyuan jianzhu yicun he tongqi jiaocang”. Kaogu 1982.4:.
Dobson, W. A. C. H. Early Archaic Chinese: A Descriptive Grammar. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
Duan, Shaojia. “Shaanxi Lantian xian chutu Er Shu deng yiqi jianjie”. Wenwu 1960.2:.
E, Bing. “Hubei Suixian faxian Zeng guo tongqi”. Wenwu. 1973.5:.
Falkenhausen, Lothar von. Suspended Music: Chime-Bells in the Culture of Bronze Age China. Berkeley: University of California Press, 1993.
Fan, Weiyue. “Lantian chutu yizu Xi Zhou zaoqi tongqi taoqi”. Kaogu yu wenwu 1987.5:.
Feng, Hanji. “Sichuan Peng xian chutu de tongqi”. Wenwu 1980.12:.
Fong, Wen., ed. The Great Bronze Age of China: An Exhibition from the People’s Republic of China. New York: Metropolitan Museum of Art, 1980.
Fu, Xinian. “Zhanguo Zhongshanwang Cuo mu chutu de Zhaoyu tu ji qi lingyuan guizhi deyanjiu”. Kaogu xuebao 1980.1:.
Gao, Xisheng. “Shaanxi Fufeng xian Yijiabao Shangdai yizhi de diaocha”. Kaogu yu wenwu 1989.5:.
Gao, Zhixi. “Ji Changsha Changde chutu nuji de Zhanguo mu: Jian tan youguan nuji gongshi de jige wenti”. Wenwu 1964.6:.
Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. 1959; rpt. Harmondsworth: Allen Lane and Penguin Press, 1990.
Guo, Baojun, and Shoujin, Lin. “Yijiuwuer nian qiuji Luoyang dongjiao fajue baogao”. Kaogu xuebao 9 (1955):.
Guo, Baojun. Xunxian Xincun. Kaoguxue zhuankan, series 2, no. 13. Beijing: Kexue, 1964.
Guo, Moruo. Liang Zhou jinwenci daxi tulu kaoshi. Tokyo: Bunkyûdô, 1935; 2nd rev. ed., Beijing: Kexue, 1958.
Han, Mingxiang et al., eds. “Lintong Nanluo Xi Zhou mu chutu qingtongqi”. Wenwu 1982.1:.
Hančar, Franz. Das Pferd in prähistorischer und früher historischer Zeit. Wien: Herold, 1956.
Hayashi, Minao. In Shû seidôki sôran. Pt. 1: In Shû jidai seidôki no kenkyû. 2 vols. Tôkyô: Yoshikawa kôbunkan, 1984.
Henan kaogu sishi nian (1952–1992). yanjiusuo, Henan sheng Wenwu, ed. Zhengzhou: Henan Renmin, 1994.
Hu, Lingui and Dongxing, Xue. “Yaoxian Dingjiagou chutu Xi Zhou jiaocang qingtongqi”. Kaogu yu wenwu 1986.4:.
Hu, Qianying. “Lun Nianzipo yu Qi yi Feng yi Xian Zhou wenhua yizhi (muzang) de niandai fenqi”. In Kaoguxue yanjiu: Jinian Shaanxi sheng kaogu yanjiusuo chengli sanshi zhounian, ed. Xingbang, Shi et al. Xi’an: San Qin, 1993.
Hu, Qianying. “Tai Wang yiqian de Zhoushi guankui”. Kaogu yu wenwu 1987.1:.
Huang, Ranwei Yin Zhou qingtongqi shangci mingwen yanjiu Hong Kong: Longmen, 1978.
Ji, Naijun and Mingde, ChenShaanxi Yanchang chutu yipi Xi Zhou qing-tongqi Kaogu yu Wenwu 1993.5:.
Jiang, Zudi. “Lun Feng Hao Zhou wenhua yizhi taoqi fenqi”. Kaoguxue yanjiu 1 (1992):.
Kane, Virginia. “The Independent Bronze Industries in the South of China Contemporary with the Shang and Western Zhou Dynasties.” Archives of Asian Art 28 (1974–5):.
Kao, Chih-hsi. “An Introduction to the Shang and Chou Bronze Nao Excavated in South China.” In Studies of Shang Archaeology: Selected Papers from the International Conference on Shang Civilization, ed. Chang, K. C.. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986.
Karlgren, Bernhard, “Yin and Chou in Chinese Bronzes,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 8 (1936):.
Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of A Civilization, London: Routledge, 1989.
Li, Changqing and Ye, Tian. “Zuguo lishi wenwu de you yici zhongyao faxian”. Wenwu 1957.4:.
Li, Feng. “Guo guo mudi tongqiqun de fenqi ji qi xiangguan wenti”. Kaogu 1988.11:.
Li, Xueqin. Jianbo yi ji yu xueshu shi. Taipei: Shibao wenhua, 1994.
Li, Zizhi. “Yin Shang liang Zhou de chema xunzang”. In Zhou wenhua lunji. Xi’an: San Qin, 1993.
lijima, Taketsugu. “Xian Zhou wenhua taoqi yanjiu”. Kaoguxue yanjiu 1 (1992):.
Liu, Hexin. “Shaanxi sheng Zhouzhi xian faxian Xi Zhou yü qi yijian”. Wenwu 1975. 7:.
Liu, Hexin. “Shaanxi sheng Zhouzhi xian jinnian zhengji de jijian Xi Zhou qingtongqi”. Wenwu 1983. 7:.
Liu, Hexin. “Shaanxi Zhouzhi chutu Xi Zhou Tai Shi gui”. Kaogu yu wenwu 1981.1:.
Liu, Huaijun and Zhoufang, Ren. “Meixian chutu Wang zuo Zhong Jiang bao ding”. Kaogu yu wenwu 1982.2:.
Liu, Huaijun and Zhoufang, Ren. “Meixian chutu yipi Xi Zhou jiaocang qingtong yueqi”. Wenbo 1987.2:.
Liu, Qiyi. “Wen Wang qianzhi Feng Wu Wang mie Shang qianhou tongqi lizheng”. In Kaoguxue yanjiu, ed. Xingbang, Shi et al. Xi’an: San Qin, 1993.
Liu, Ying. “Ba Shu tongqi wenshi tulu”. Wenwu ziliao congkan 7 (1983):.
Lu, Liancheng and Zhisheng, Hu. “Baoji Rujiazhuang Zhuyuangou mudi youguan wenti de tantao”. Wenwu 1983.2:.
Lu, Liancheng and Zhisheng, Hu. Baoji Yu guo mudi. 2 vols. Beijing: Wenwu, 1988.
Lu, Liancheng and Yingjie, Luo. “Shaanxi Wugong xian chutu Chu gui zhuqi”. Kaogu 1981.2:.
Lu, Liancheng and Mancang, Yang. “Shaanxi Baoji xian Taigongmiao faxian Qin Gong zhong Qin Gong bo”. Wenwu 1978.11:.
Lu, Liancheng. “Chariot and Horse Burials in Ancient China.Antiquity 67: (1993):.
Lu, Liancheng. “Lun Shangdai Xi Zhou ducheng xingtai”. Zhongguo dili luncong 1990.3:.
Lu, Liancheng. “Xi Zhou Feng Hao liang jing kao”. Zhongguo dili luncong 1988. 3:.
Lu, Liancheng. “Xian Zhou wenhua yu zhoubian diqu de qingtong wenhua”. In Kaoguxue yanjiu, ed. Xingbang, Shi et al. Xi’an: San Qin, 1993.
Lu, Yuanjun. Xin xu jinzhu jinyi. Taipei: Shangwu (rpt. Tianjin: Guji, 1988).
Lu, Zhirong. “Shilun Shaan-Jin beibu Huang he liang’an diqu chutu de Shangdai qingtongqi ji youguan wenti”. In Zhongguo kaoguxue yanjiu lunji: Jinian Xia Nai xiansheng kaogu wushi zhounian. Xi’an: San Qin, 1987.
Luo, Kaiyu. “Qingchuan Qin du Wei tain lü suo guiding de Wei tian zhi”. Kaogu 1988. 8:.
Luo Xizhang, Wu Zhenfeng, and Zhongru, Luo. “Shaanxi Fufeng chutu Xi Zhou Bo Dong zhuqi”. Wenwu 1976. 6:.
Luo, Xizhang et al., eds. Fufeng xian wenwuzhi. Xi’an: Shaanxi Renmin jiaoyu, 1993.
Luo, Xizhang. “Fufeng chutu Shang Zhou qingtongqi”. Kaogu yu wenwu 1980.4:.
Luo, Xizhang. “Zhouyuan chutu taozhi jianzhu cailiao”. Kaogu yu wenwu 1987.2:.
Luo, Xizhang. “Zhouyuan qingtongqi jiaocang ji youguan wenti de tantao”. Kaogu yu wenwu 1988.2: ; reprinted in Zhou wenhua lunji Xi’an: San Qin 1993.
Matsumaru, Michio. Sei Shû seidôki to sono Kokka. Tokyo: Tokyo daigaku, 1980.
Museusm, Arthur M. Sackler, Harvard University Museums (Chen Mengjia, Yin Zhou qingtongqi fenlei tulu[Tokyo: Kyû, 1977], A219, R 321).
Qin, Xiaoli. “Shilun Kexingzhuang wenhua de fenqiKaogu 1995. 3:.
Rawson, Jessica. “Shang and Western Zhou Designs in Jade and Bronze.” In International Colloquium on Chinese Art History, 1991: Proceedings, Antiquities, Part 1, Taipei: National Palace Museum, 1992.
Rawson, Jessica. “Statesmen or Barbarians? The Western Zhou as Seen Through Their Bronzes.Proceedings of the British Academy 75 (1989):.
Rawson, Jessica. Chinese Jade: From the Neolithic to the Qing. London: British Museum Press, 1995.
Rawson, Jessica. Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.
Ren, Song and Weiyue, Fan. “Ji Shaanxi Lantian xian xin chutu de Ying Hou zhong”. Wenwu 1975. 10:.
Wu, Zhenfeng and Zhongru, Luo. “Shaanxi sheng Fufeng xian Qiangjiacun chutu de Xi Zhou tongqi”. Wenwu 1975.8:.
Wu, Zhenfeng. “Shaanxi Shang Zhou qingtongqi de chutu yu yanjiu”. Kaogu yu wenwu 1988.5, 6:.
Xiang, Chunsong and Yi, Li. “Ningcheng Xiaoheishigou shiguomu diaocha qingli baogao”. Wenwu 1995.5:.
Xiong, Chuanxin. “Hunan faxian de qingtongqi”. Wenwu ziliao congkan 5 (1981):.
Xu, Shaohua. Zhoudai nantu lishi dili yu wenhua. Wuhan: Wuhan daxue, 1994.
Xu, Tianjin. “Shilun Guanzhong diqu de Shang wenhua”. In Jinian Beijing daxue kaogu zhuanye sanshi zhounian lunwenji (1952–1982) (1952–1982), ed. Beijing daxue kaoguxi. Beijing: Wenwu, 1990.
Xu, Xitai. “Qishan Hejiacun Zhoumu fajue jianbao”. Kaogu yu wenwu 1980.1:.
Xu, Xitai. “Zao Zhou wenhua de tezheng ji qi yuanyuan de zai tantao: Jian lun Wen Wu shiqi qingtongqi de tezheng”. In Kaoguxue yanjiu, ed. Xingbang, Shi et al. Xi’an: San Qin, 1993.
Xue, Yao. “Jiangxi chutu de jijian qingtongqi”. Kaogu 1963.8:.
Yang, Hongxun. “Xi Zhou Qi yi jianzhu yizhi chubu kaocha”. Wenwu 1981.3:.
Yao, Shengmin. “Shaanxi Chunhua xian chutu de Shang Zhou qingtongqi”. Kaogu yu wenwu 1986.5:.
Yin, Shengping, ed. Xi Zhou Wei shi jiazu qingtongqi qun yanjiu. Beijing: Wenwu, 1992.
Yu, Weichao and Ming, Gao. “Zhou dai yong ding zhidu yanjiu”. Beijing daxue xuebao 1978.1: (part 1); 1978.2: (part 2); 1979.1: (part).
Zhang, Changshou and Xingpeng, Liang. “Guanzhong Xian Zhou qingtongqi wenhua de leixing yu Zhou wenhua de yuanyuan”. Kaogu xuebao 1989.1:.
Zhang, Changshou and Xiaoguang, Zhang. “Yin Zhou chezhi lüeshuo”. In Zhongguo kaoguxue yanjiu: Xia Nai xiansheng kaogu wushi nian jinian lun-wenji, ed. yanjiu, Zhongguo kaoguxue. Beijing: Wenwu, 1986.
Zhang, Changshou. “Guanyu Jingshu jiazu mu di 1983 nian 1986 nian Fengxi fajue ziliao zhi yi1983 1986. In Kaoguxue yanjiu: Jinian Shaanxi sheng kaogu yanjiusuo chengli sanshi zhounian, ed. Xingbang, Shi et al. : San Qin, 1993.
Zhang, Changshou. “Lun Jingshu tongqi: 1983–1986 nian Fengxi fajue ziliao zhi er1983–1986. Wenwu 1990.7.
Zhang, Changshou. “Xi Zhou de zang yu 1983–1986 nian Fengxi fajue ziliao zhi ba”. 1983–1986. wenwu 1993.9.
Zhang, Jian. “Luoyang bowuguan cang de jijian qingtongqi”. Wenwu ziliao congkan 3 (1980).
Zhang, Wenjun and Qingshan, Gao. “Jin xinan san xian shi guwenhua yizhi de diaocha”. Kaogu yu wenwu 1987. 4.
Zhang, Zhaowu. “Henan Pingdingshan shi chutu Xi Zhou Ying guo qingtongqi”. wenwu 1984.12.
Zheng, Hongchun and Zudi, Jiang. “Chang’an Fengdong Xi Zhou yicun de kaogu diaocha”. Kaogu yu wenwu 1986.2.
Zhongguo, Kexueyuan Kaogu yanjiusuo. Fengxi fajue baogao: 1955–1957 nian Shaanxi Chang’an xian Fengxi xiang kaogu fajue ziliao: 1955–1957. baogaoji, Zhongguo tianye kaogu, Kaoguxue zhuankan, series 4, no. 12. Beijing: Wenwu, 1962.
Zhongguo qingtongqi quanji: 13, Ba Shu: 13,. Ed. weiyuanhui, Zhongguo qingtongqi quanji Bianji. Beijing: Wenwu, 1994.
Zhongguo, Shehui kexueyuan Kaogu yanjiusuo, ed. Chang’an Zhangjiapo Xi Zhou tongqi qun. Beijing: Wenwu, 1965.
Zhongguo, Shehui kexueyuan Kaogu yanjiusuo, ed. Xin Zhongguo de kaogu faxian he yanjiu:. Kaoguxue zhuankan, series A, no. 17. Beijing: Wenwu, 1984.
Zhongguo wenwu dituji: Henan fence. Ed. Beijing, Guojia wenwuju: Zhongguo ditu, 1991.
Zhou, Houqiang. “Hubei Xi Zhou taoqi de fenqi”. Kaogu 1992.3.
Zhou wenhua lunji. Ed. bowuguan, Shaanxi Lishi. Xi’an: San Qin, 1993.
Zhou, Yongzhen. “Liang Zhou shiqi de Ying guo Deng guo tongqi ji dili weizhiKaogu 1982.1.
Zhu, Fenghan. “Guanyu Yinxu buci zhong de Zhou hou”. Kaogu yu wenwu 1986.4.
Zuo, Zhongcheng. “Weinan shi you chu yipi Shangdai qingtongqi”. Kaogu yu wenwu 1987.4.