Hostname: page-component-8448b6f56d-42gr6 Total loading time: 0 Render date: 2024-04-18T21:28:08.431Z Has data issue: false hasContentIssue false

Shepherding at Mărginimea Sibiului (Romania); Past, Present and Future

Published online by Cambridge University Press:  12 August 2022

Radu Săgeată
Affiliation:
Institute of Geography, Romanian Academy, 12, D. Racoviţă Street RO-023993, Romania Emails: rsageata@gmail.com; persu_mihaela@yahoo.com; biancadumitrescu78@yahoo.com; nicoleta_damian2002@yahoo.com; mocanitai@yahoo.com
Mihaela Persu
Affiliation:
Institute of Geography, Romanian Academy, 12, D. Racoviţă Street RO-023993, Romania Emails: rsageata@gmail.com; persu_mihaela@yahoo.com; biancadumitrescu78@yahoo.com; nicoleta_damian2002@yahoo.com; mocanitai@yahoo.com
Bianca Mitrică
Affiliation:
Institute of Geography, Romanian Academy, 12, D. Racoviţă Street RO-023993, Romania Emails: rsageata@gmail.com; persu_mihaela@yahoo.com; biancadumitrescu78@yahoo.com; nicoleta_damian2002@yahoo.com; mocanitai@yahoo.com
Nicoleta Damian
Affiliation:
Institute of Geography, Romanian Academy, 12, D. Racoviţă Street RO-023993, Romania Emails: rsageata@gmail.com; persu_mihaela@yahoo.com; biancadumitrescu78@yahoo.com; nicoleta_damian2002@yahoo.com; mocanitai@yahoo.com
Irena Mocanu
Affiliation:
Institute of Geography, Romanian Academy, 12, D. Racoviţă Street RO-023993, Romania Emails: rsageata@gmail.com; persu_mihaela@yahoo.com; biancadumitrescu78@yahoo.com; nicoleta_damian2002@yahoo.com; mocanitai@yahoo.com

Abstract

This article aims to highlight the impact on local development of traditional economic activities. The case study that the authors consider concerns an area in the Romanian Carpathians developed through transhumant grazing and forestry activities: Mărginimea Sibiului. As shepherding kept developing, forest-cutting intensified to make room for pastures and hayfields, thus stimulating activities connected with the processing of wood. As trade on the Danube was liberalized under the Peace Treaty of Adrianople and cultivated lands in the south of the country kept extending, transhumance steadily lost in importance, especially in the twentieth century, in the wake of the Second World War. This process was intensified by the collectivization practised in the socialist-type centralized economy period. Currently, transhumance at Mărginimea Sibiului is practised only in four villages: Poiana Sibiului, Tilişca, Jina and Răşinari. Sheep flocks and the herd of cattle are moved from the village to the mountain pastures, along age-old pastoral paths, strictly observed and known by the rural communities. Most pasture-lands lie far from the village hearths, in the highlands. The future development of Mărginimea Sibiului involves the revival of traditional economic activities, as well as the development of tourism as a representative economic branch for this region.

Type
Review Essay
Copyright
© The Author(s), 2022. Published by Cambridge University Press on behalf of Academia Europaea

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Akeroyd, J (2006) Peisajul istoric al satelor săseşti din sudul Transilvaniei. Saschiz: Adept Foundation & Bucharest: Art Group Int. Google Scholar
Arbos, Ph (1922) La vie pastorale dans les Alpes Françaises. Paris: Librairie Armand Colin.Google Scholar
Arbos, Ph (1923) The geography of pastoral life: illustrated with European examples. Geographical Review 13(4), 559575.CrossRefGoogle Scholar
Avram, M (2009) The legacy of transhumance in national park of Abruzzo, Lazion and Molise: rediscovery and exploitation. Geojournal of Tourism and Geosites II(4), 153159.Google Scholar
Bărbulescu, C and Motcă, Gh (1983) Păşunile munţilor înalţi. Bucharest: Ceres.Google Scholar
Berezowski, S (1964) Les migrations pastorales et l’aménagement des alpages dans les Carpates polonaises. Geographia Polonica 2, 115122.Google Scholar
Biber, J-P (2010) Transhumance in France. Pastoralism. Research, Policy and Practice 1(1).Google Scholar
Blanc, A (1963) L’évolution contemporaine de la vie pastorale en Albanie méridionale. Revue de Géeographie Alpine 51(3), 429461.CrossRefGoogle Scholar
Boamfă, I (2011) Spatial distribution of pastoral activities in Romania based on anthroponimy. Analele Universităţii Craiova, Geografie XIV, 7089.Google Scholar
Brisebarre, A-M (2007) Bergers et transhumances. Paris: De Borée.Google Scholar
Budrală, D and Sterp, M (2006) Ultimii păstori. Sibiu: Astra Museum Publishing House.Google Scholar
Buza, M (1974) Consideraţii istorico-geografice asupra populaţiei şi aşezărilor de la marginea Munţilor Cindrel. Studii şi Cercetări de Geologie, Geofizică şi Geografie XXI(1).Google Scholar
Buza, M (2000) Munţii Cindrelului. Studiu geoecologic. Sibiu: ‘Lucian Blaga’ University Publishing House.Google Scholar
Buza, M, Cojocaru-Costea, M and Turnock, D (2009) Mărginenii Sibiului: the historical geography of a Transylvanian Carpathian community. Geographica Pannonica 13(4), 137158.CrossRefGoogle Scholar
Canureci, I (2010) Un fenomen aproape dispărut – transhumanţa. Buridava. Studii şi Materiale VIII, 405408.Google Scholar
Chang, C (2009) Pastoral transhumance in the Southern Balkans as an ideology: ethnoarcheological research in Northern Greece. American Anthropologist 95(3), 687703.CrossRefGoogle Scholar
Ciangă, N (2009) Mărginimea Sibiului. Potenţial turistic, amenajare şi valorificare turistică. Geographia Napocensis III(2), 3959.Google Scholar
Cleary, M-C and Delano Smith, C (1990) Transhumance reviewed: past and present in France and Italy. Rivista di Studi Liguri, 56, 2138.Google Scholar
Cocean, P (coord.) (2009) Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.Google Scholar
Cojocaru-Costea, M (2002) Turismul rural: element de bază în valorificarea peisajului geografic în Mărginimea Sibiului. Buletin Ştiinţific 1, 2227.Google Scholar
Conea, I (1937) Din geografia istorică a Carpaţilor – nedei, păstori, nume de munţi. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie LV.Google Scholar
Conea, I (1939) Om şi natură în Ţara Haţegului. Sociologie Românească IV, 1012.Google Scholar
Conea, I (1943) Plaiul şi muntele în istoria Olteniei. Oltenia Craiova, 7589.Google Scholar
Conea, I (1960) Toponimia – aspectele ei geografice. Monografia Geografică a R. P. Romîne. Bucharest: Romanian Academy Publishing House, pp. 63–93.Google Scholar
Conea, I (1965) Margini şi mărgineni. Comunicări de Geografie III.Google Scholar
Conea, I and Badea, L (2004) Munţii Mărginimii Sibiului. Cadrul antropogeografic. Craiova: Universitaria.Google Scholar
Constantin, M (2019) Oierii din Carpaţi şi drumurile lor de transhumanţă: evocări ale sătenilor de la Tilişca, Poiana Sibiului şi Jina (Mărginimea Sibiului). Ploieşti: Bioedit Publishing House.Google Scholar
Constantinescu-Mirceşti, C (1976) Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara Românească în secolele XVIII-XIX. Bucharest: Romanian Academy Publishing House.Google Scholar
Crăcea, T and Crăcea, A (2010) Depresiunea Sibiului. Evoluţia arealelor forestiere începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. GeoCarpathica – Revistă geografică X(10), 141152.Google Scholar
Creţan, R (2000) Toponimie geografică, Timişoara: Mirton Publishing House.Google Scholar
Creţan, R (2015) Mapping protests against dog culling in post-communist Romania. Area 47(2), 155165. doi: 10.1111/AREA.12155.CrossRefGoogle Scholar
Creţan, R, Guran-Nica, L, Platon, D and Turnock, D (2018) Foreign direct investment and social risk in Romania: progress in less-favoured areas. In Turnock, D (ed.), Foreign Direct Investment and Regional Development in east Central Europe and the Former Soviet Union. London: Routledge, 305348. doi: 10.4324/97811351158121-15.Google Scholar
Cristea, Gh (1999) Din istoria cooperaţiei agricole de producţie în România (1864-1918). Obştea sătească de arendare a moşiilor. Bucharest: Romanian Academy Publishing House.Google Scholar
Dan, D (1923) Stâna la românii din Bucovina. Junimea Literară XII(1–3).Google Scholar
David, L (2016) Păstoritul transhumant în Culoarul Rucăr-Bran (România). Revista de Etnologie şi Culturologie XX, Chişinău, 3644.Google Scholar
David, L, Semuc, I, Vlad, I, Şerban, C, Săvulescu, I, Vrăjitoriu, A, Săvescu, I and Munteanu, C (2021) Transhumanţa carpatică a oilor ţurcane. Continuitatea elementelor arhaice pastorale în mileniul al III-lea. Bucharest: Ethnological Publishing House.Google Scholar
Dănuleţ, I-I (2006) Incursiune în istoria păstoritului. Râmnicu Vâlcea: Adrianso Publishing House.Google Scholar
De Martonne, Emm (1904) La vie pastorale et la transhumance dans les Karpates Méridionales. Leipzig: Zu Friedrichs Gedächtnis.Google Scholar
De Martonne, Emm (1912) Viaţa păstorească în Carpaţii români. Convorbiri Literare, XLVI(2).Google Scholar
Dedijer, J (1916) La transhumance dans les pays dinariques. Annales de Géographie 25(137), 347365.CrossRefGoogle Scholar
Demangeon, A (1932) La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées. Annales de Géographie 41(229), 8891.CrossRefGoogle Scholar
Densuşianu, O (1913) Păstoritul la popoarele romanice. Bucharest.Google Scholar
Donat, I (1966) Păstoritul românesc şi problemele sale. Studii. Revistă de istorie XIX(2).Google Scholar
Dragomir, N (1926) Din trecutul oierilor mărgineni din Sălişte şi comunele din jur. Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj II, 1924–1925, 195257.Google Scholar
Dragomir, N (1938) Oierii mărgineni în Basarabia, Caucaz, Crimea şi America de Nord. Lucrările Institutului de Geografie din Cluj VI, Cluj-Napoca, 159–302.Google Scholar
Drăgănescu, C (2006) Producţia ovinelor în România la răscrucea tranziţiei – dileme şi strategii. Analele IBNA 22, 97111.Google Scholar
Dunăre, N (1956) Problema cercetării etnografice a păstoritului. Studii şi Cercetări de Istorie VII(1-4).Google Scholar
Dunăre, N (1963) Recherches ethnographique roumaines sur l’agriculture et la vie pastorale. Acta Etnographica XII(1-2).Google Scholar
Dunăre, N (1969) Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României. Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 116–138.Google Scholar
Dunăre, N (1977) L’elevage bi-pendulaire dans les zones de fenaison de l’Europe. Apulum XV, 764767.Google Scholar
Emilciuc, A (2017) Transhumanţa comercială în Basarabia (1812-1853). Tyrageţia, XI[XXVI](2), 6183.Google Scholar
Evans, E-E (1940) Transhumance in Europe. Geography 25(4), 172180.Google Scholar
Fribourg, A (1910) La transhumance en Espagne. Annales de Géographie 19(105), 231244.CrossRefGoogle Scholar
Gallois, L (1923) L’évolution de la vie pastorale dans les Alpes françaises. Annales de Géographie 32(175), 6064.CrossRefGoogle Scholar
Gardelle, C (1973) La vie pastorale dans les Alpes françaises. Revue de Géographie Alpine 61(3), 449461.CrossRefGoogle Scholar
Georgeoni, Al (1936) Contribuţii la păstoritul din Maramureş. Bucharest.Google Scholar
Guechev, G and Dinev, A (1996) Appréciation géographique complexe des possibilités du développement de l’élevage des moutons dans la partie moyenne de Stara Planina et de Prébalkan. Geographical International Seminars 3, Bucharest, 115121.Google Scholar
Hadjigeorgiou, I (2011) Past, present and future of pastoralism in Greece. Pastoralism: Research, Policy and Practice 1, 24. https://pastoralismjournal.springeropen.com/articles/10.1186/2041-7136-1-24 CrossRefGoogle Scholar
Haşeganu, I (1941) Mărginenii în viaţa economică a Transilvaniei şi a Vechiului Regat. Braşov: Tipografia Minerva Gh. N. Gârneţiu.Google Scholar
Herşeni, T (1936) L’organisation Pastorale en Roumaine. Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială XIII, Bucharest.Google Scholar
Herşeni, T (1941) Probleme de sociologie pastorală, Institutul de Ştiinţe Sociale al României. Bucharest.Google Scholar
Hirata, M and Raskshieva, S (2017) Pastoralism in Bulgaria, I–II. Sofia: Gutenberg Publishing House.Google Scholar
Hotea, M (2013) The shepherding in the Maramureş mountains and its role in the local development. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia LVIII(1), 179–184.Google Scholar
Huband, S, McCracken, D-L, David, I and Mertens, A (2010) Long and short-distance transhumant pastoralism in Romania: past and present drivers of change. Pastoralism: Research, Policy and Practice 1(1), 5571.Google Scholar
Idu, P-D (1999) Om şi natură în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei. Viaţa pastoral. Cluj-Napoca: Napoca Star.Google Scholar
Ionescu-Sachelarie, D (1941) Despre viaţa păstorească şi agricolă în trecutul nostrum. Cercetări şi Studii Geografice II(I)(1937-1938), 141–158.Google Scholar
Iosep, I (1995) Un fenomen inedit – transhumanţa câmpulungeană. Analele Ştiinţifice de Istorie ‘Codrul Cosminului’, I. Suceava.Google Scholar
Irimie, C, Dunăre, N and Petrescu, P (coord.) (1985) Mărginenii Sibiului. Civilizaţie şi cultură populară românească. Bucharest: Scientific & Encyclopaedic Publishing House.Google Scholar
Isnard, H (1961) Notes sur la transhumance pastorale en Herzégovine. Méditerranée 2(2), 3755.CrossRefGoogle Scholar
Işfănoni, R (2010) Păstoritul transhumant românesc la răscruce. Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei X, 455474.Google Scholar
Juler, C (2014) După coada oilor: long-distance transhumance and its survival in Romania. Pastoralism: Research, Policy and Practice. http://www.pastoralismjournal.com Google Scholar
Jurt, C, Häberli, I and Rossier, R (2015) Transhumance farming in Swiss mountains: adaptation to a changing environment. Mountain Research and Development 35(1), 5765.CrossRefGoogle Scholar
Kobayaski, S (1974) La vie pastorale en Yugoslavie. The Human Geography 26(1), 130.CrossRefGoogle Scholar
Kubijovic, W (1926) La vie pastorale dans les Beskides Orientales. Travaux de l’Institut Géographique de l’Université de Cracovie. Cracovie: Librairie Géographique Orbis.Google Scholar
Kubijovic, W (1934) Păstoritul în Maramureş. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie LIII.Google Scholar
Laffront, P-Y (2006) Transhumance et estivage: quelques conclusions. In Laffront, P-Y (ed.), Transhumance et estivage en Occident: des origines aux enjeux actuels. Toulouse: Presses Universitaires du Midi, 401412.CrossRefGoogle Scholar
Latiş, V (1993) Păstoritul în Maramureş (spaţiu şi timp). Baia Mare: Marco & Condor.Google Scholar
Lăcătuşu, I and Stanciu, V (2016) Contribuţii documentare referitoare la păstoritul transhumant din sud-estul Transilvaniei practicat în Moldova şi Ţara Românească. In Contribuţii documentare privind istoria românilor transilvăneni. Sfântu Gheorghe: Eurocarpatica Publishing House.Google Scholar
Light, D, Creţan, R, Voiculescu, S and Jucu, I-S (2020) Introduction: changing in the cities of post-communist Central and Eastern Europe. Journal of Balkan and Near East Studies 22(4), 465477. doi: 10.1080/19448953.2020.1775405.CrossRefGoogle Scholar
Lopez-Santiago, C, Oteros-Rozas, E, Martin-Lopez, B, Plieninger, T, Gonzales-Martin, E and Gonzales, A-J (2014) Using visual stimuli to explore the social perceptions of ecosystem services in cultural landscapes: the case of Mediterranean Spain. Ecology and Society 19(2): 27. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06401-190227.CrossRefGoogle Scholar
Lupaş, T (coord.) (2004) Oierii mărgineni în Crimeea şi sudul Rusiei. Sibiu: Salgo Publishing House.Google Scholar
Matei, P, Ursan, V and Bogdănel, D (1998) Toponimia comunei Jina. Sibiu: Imago Publishing House.Google Scholar
Mathe-Kiss, M (2016) Transhumanţa în România. Bucharest: Integral Publishing House.Google Scholar
Matley, I-M (1968) Transhumance in Bosnia and Herzegovina. Geographical Review 58(2), 231261.CrossRefGoogle Scholar
Mihevc, A (2013) Changes of sheep transhumance in Slovenian Karst. In Urushibara-Yoshino, K (ed.), Change of Sheep Transhumance in South of East Europe. Hosei University, pp. 7281.Google Scholar
Morariu, T (1937) Viaţa pastorală în Munţii Rodnei. Bucharest.Google Scholar
Morariu, T (1963) Câteva contribuţiuni la migraţiile pastorale actuale din Republica Populară Română. Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 1959–1961, 39–49.Google Scholar
Moga, I (1939) Les bergèrs ‘mărgineni’. Un chapitre de l’histoire économique de roumains de Transylvanie Revue de Transylvanie V(2).Google Scholar
Morariu, T (1942) Păstoritul în Alpii Francezi şi în Carpaţi. Sociologie Românească IV(7-12).Google Scholar
Morariu, T, Dihor, I and Idu, P-D (1973) Aspecte actuale ale păstoritului de câmpie în Banat. Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca.Google Scholar
Nandriş, G (1934-35) Păstoritul românesc în Carpaţii nordici. Dacoromania VIII.Google Scholar
O’Brien, T and Creţan, R (2019) The role of identity in the 2015 Romanian shepherd protests. Identities. Global Journal of Culture and Power 26(4), 470488. doi: 10.1080/1070289X.2017.1400322.CrossRefGoogle Scholar
Opreanu, S (1930) Contribuţiuni la transhumanţa din Carpaţii Orientali. Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj IV.Google Scholar
Pascu, Şt (1954) Meşteşugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea. Bucharest: Romanian Academy Publishing House.Google Scholar
Precup, E (1926) Păstoritul în Munţii Rodnei, Institutul de Arte Grafice ‘Ardealul’. Cluj-Napoca.Google Scholar
Popa, C (1979) Aspecte ale vieţii pastorale din Munţii Călimani. Cibinium, 1974–1978.Google Scholar
Popa, L-F (2010) Tradiţia şi normele europene în activitatea păstorească din România. Geographia Napocensis IV(1), 6174.Google Scholar
Popp, M (1929) Drumul oilor pe Valea Prahovei, Doftanei şi Teleajenului. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie XLVIII.Google Scholar
Popp, M (1933) Ciobănia la ungurenii din dreapta Oltului. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie LI.Google Scholar
Popp, M (1934) Contribuţiuni la viaţa pastorală din Argeş şi Muscel. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie LII.Google Scholar
Popp, M (1935) Urme româneşti în viaţa pastorală a Carpaţilor polonezi. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie LIV.Google Scholar
Popp, M (1941a) Păstoritul în câmpie în cadrul vieţii pastorale româneşti în genere. Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj VII.Google Scholar
Popp, M (1941b) Considérations generals sur la vie pastorale en Roumanie. Revista Geografică Română IV(II-III), 149155.Google Scholar
Preda, Gh (2016) Transhumanţa şi emigraţia mărginenilor ajunşi în Dobrogea, Crimeea şi Siberia. Euroeconomica XXI XII(435, 436, 437).Google Scholar
Revista Fermierului (2016) De minimis de 24 milioane de lei acordat pentru achiziţia de berbeci/ / ţapi de reproducţie din rase specializate pentru producţia de carne şi lapte. Available at https://www.revistafermierului.ro/din-revista/zootehnie/item/2295-de-minimis-de-24-de-milioane-de-lei-acordat-pentru-achizitia-de-berbeci-tapi-de-reproductie-din-rase-specializate-pentru-productia-de-carne-si-lapte.html (accessed April, 2022).Google Scholar
Rinschede, G (1988) Transhumance in European and American mountains. In Allan, N-J, Knapp, G-W and Stadel, C (eds), Human Impact on Mountains. Roman & Littelfield, pp. 96108.Google Scholar
Rîşteiu, NT, Creţan, R and O’Brien, T (2021) Contesting post-communist economic development: gold extraction, local community, and rural decline in Romania. Eurasian Geography and Economics. doi: 10.1080/15387216.2021.1913205 CrossRefGoogle Scholar
Sendyka, P and Makovicky, N (2018) Transhumant pastoralism in Poland. Contemporary challenges. Pastoralism. Research, Policy and Practice 8, 5. Available at http://www.researchgate.net/publication/322898003. doi: 10-s13570-017-0112-2 CrossRefGoogle Scholar
Shirasaka, S (2004) Sheep transhumance beyond the border of Austria and Italy. In Umesao, T and Yamamoto, N (eds), Mountain World: Nature, Culture and Life. Tokyo, University of Tokyo, pp. 215–226.Google Scholar
Shirasaka, S (2006) The transhumance of sheep in the Southern Carpathian Mountains”, Romania. In Urushibara-Yoshino, K (ed.), Changing Social Conditions and their Impact on the Geoecology: Transhumance Regions of Romania and Slovenia. Tokyo: Hoisei University, Department of Geography, 76–103.Google Scholar
Shirasaka, S (2007) Transhumance of sheep in the southern Carpathians Mts. Romania. Geographical Review of Japan 80(5), 94115.Google Scholar
Shirasaka, S and Urushibara-Yoshino, K (2015) Changes in sheep transhumance in Romania. A case-study from Mărginimea Sibiului – southern Carpathians. Revue Roumaine de Géographie/Romanian Journal of Geography 59(2), 141148.Google Scholar
Someşan, L (1934) Viaţa pastorală în Munţii Călimani. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie LII.Google Scholar
Someşan, L (1935) La transhumance des bergeres transylvains dans les provinces roumaines. Revue de Transylvanie I(4), 465476.Google Scholar
Şandru, D (2000) Reforma agrară din 1945 în România. Bucharest: National Institute for the Study of Totalitarianism.Google Scholar
Terzea, V (2007) Legile fondului funciar – Comentarii şi explicaţii. Bucharest: CH Beck Publishing House.Google Scholar
Totoianu, R (2010) Aspecte privind evoluţia păstoritului şi a creşterii animalelor pe Valea Sebeşului în secolele XIX şi XX. Terra Sebvus 2, 539557.Google Scholar
Triboi, R-M (2017) Urban pastoralism as environmental tool for sustainable urbanism in Romania and Eastern Europe. Procedia Environmental Sciences 1, 16.Google Scholar
Urushibara-Yoshino, K (ed.) (2006) Changing Social Conditions and their Impacts on the Geoecology Transhumance Regions of Romania and Slovenia. Hoisei University, Department of Geography.Google Scholar
Urushibara-Yoshino, K and Mori, K (2007) Degradation of geoecological and hydrological conditons due to grazing in the south Carpathian Mountains under the influence of changing social structure in Romania. Geographical Review of Japan 80(5), 7693.CrossRefGoogle Scholar
Vâlsan, G (1928) Mocanii în Dobrogea la 1645. Graiul Românesc II, 3.Google Scholar
Velcea, I, Toderaş, T, Crăcea, T and Negoescu, A (2016) Pastoral transhumance in Mărginimea Sibiului. Revue Roumaine de Géographie/Romanian Journal of Geography 60(1), 8597.Google Scholar
Veress, A (1927) Păstoritul ardelenilor din Moldova şi Ţara Românească. Bucharest.Google Scholar
Vesalon, L and Creţan, R (2013) Mono-industrialism and the struggle for alternative development: the case of the Roşia Montană project. Tijdschrift voor economische en social geografie 104(5), 539555.Google Scholar
Vlad, S and Vişan, Gh (1996) Aspects toponimiques reflétant l’activité pastorale dans les Carpates Méridionales. Geographical International Seminars 3, 142150.Google Scholar
Vlad, S (1996) Despădurirea şi reflectarea ei în toponimia românească. Studii şi Cercetări de Geografie XLIII, 101106.Google Scholar
Voicu-Vedea, V (1998) Mărginimea Sibiului. Studiu de geografie rurală. Sibiu: ‘Lucian Blaga’ University Publishing House.Google Scholar
Vuia, R (1964) Tipuri de păstorit la români (sec. XIX – începutul sec. XX). Bucharest: Romanian Academy Publishing House.Google Scholar
Vuia, R (1980) Tipuri de păstorit la români. Studii de etnografie şi folclor. Bucharest: Minerva.Google Scholar
Vulcănescu, R (1965) L’evolution des abris pastoraux chez les roumains. Revue Roumaine d’histoire IV(4).Google Scholar
https://sadu.ro (accessed April 2022)Google Scholar