Skip to main content Accesibility Help
×
×
Home

Xenophobia and Ethnopolitical Extremism in Post-Soviet Russia: Dynamics and Growth Factors

  • Emil A. Pain (a1)
Copyright
References
Hide All
Drobizheva, L. M. Sotsial'noye neravenstvo etnicheskih grupp: predstavleniya i realnost'. Moscow: Academiya, 2002.
Gir'ko, S. I. Vstupitel'noe slovo na konferentsii Prestupnost’ v Rossii: prichiny i perspektivy. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii VNII MVD Rossii 27 aprelya 2004 (Materials from the International Academic-Practical Conference of VNII MVD of Russia, 27 April 2004). Moscow: VNIT MVD, 2004.
Gudkov, L. O razvitii russkogo natsionalizma. A Report from a Symposium on the Topic of Russkiy Vopros v Rossii held at the Liberal Mission Foundation. Moscow: November 4, 2002, Moscow: Liberal Mission Foundation, 2002.
Gudkov, L. Dinamika etnophobii v Rossii poslednego desyatiletiya. Report at the “National Minorities in the Russian Federation” conference, Moscow, 2–3 June 2003, Moscow: CPRI, 2003.
Gudkov, L. Negativnaya identichnost': Stat'i 1997–2002 gg. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2004.
Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996.
Kozhevnikova, G. Radikalniy natsionalizm v Rossii: proyavleniya i protivodeystviye. Obzor sobitiy 2004 goda, <http://www.xeno.sova-center.ru/29481C8/4E77E70>. February, 1. 2005.
Levada, Yu. A. “Novyi russkiy natsionalizm: ambitsii, phobii, kompleksi.” Ekonomicheskiye i sotsial'nyie peremeni: monitoring obshchestvennogo mneniya, no. 1 (1994): 1517.
Levada, Yu. Ot mnenia k ponimaniyu: sotsiologicheskie ocherki 1993–2000. Moscow: Moscow School of Political Studies, 2000.
Panarin, A. S. “Rossia na pereput'e: raskoli zapadnishestva i sintezi evraziystva.” Rossiya i musul'manskiy mir, 1995, 8, 7.
Sevast'yanov, A. N. Vremya byt’ russkim. Tret'ya sila. Russkiy natsionalizm na avanstsene istorii. Moscow: EKSMO, 2004.
Shnilerman, B. “O novom i starom rasizme v sovremennoy Rossii.” Vestnik Instituta Kennana v Rossii, no. 1 (2002): 7780.
Shnirelman, V.Nesovmestimost’ kultur: ot nauchnykh kontseptsiy i shkol'nogo obrazovaniya do real'noy politiki.” In Russkiy natsionalizm: idealogiya i nastroeniye, edited by Verkhovskiy, A. Moscow: Sova, 2006.
Tarasov, Aleksandr. Nazi-skiny v sovremennoy Rossii. Analytical Report by Moscow Bureau for Human Rights. Moscow: Moscow Bureau for Human Rights, 2004.
Verkhovskiy, A. Radikalizm: Gosudarstvo protiv radikal'nogo natsionalisma. Moscow: “Panorama” Center, 2002.
Volodikhin, D. Rossii nuzhna samoderzhavnaya monarkhiya, neskol'ko smyagchennaya ryadorn predstavitel'nykh uchrezhdeniy. Rossiyskoe gosudarstvo: Vchera, segodnya, zavtra, <http://www.liberal.ru/sitan_print.asp?Num=609>.
Yur'ev, M. Estestvennym dlya russkikh variantom gosudarstvennogo ustroistva yavlyaet-sya smes’ ideokratii i imperskogo paternalism. Rossiyskoe gosudarstvo: Vchera, segodnya, zavtra, <http://www.liberal.ru/sitan_print.asp?Num=629>
Yur'ev, M. Tret'ya Imperiya: Rossiya kotoraya dolzhna bit'. St. Petersburg: Libius-Press, 2007.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Nationalities Papers
  • ISSN: 0090-5992
  • EISSN: 1465-3923
  • URL: /core/journals/nationalities-papers
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed