Skip to main content Accessibility help
×
Home

The Neolithic in Northeast Iberia: Chronocultural Phases and 14C

  • F Xavier Oms (a1), Araceli Martín (a2), Xavier Esteve (a3), Josep Mestres (a4), Berta Morell (a5), M Eulàlia Subirà (a6) and Juan F Gibaja (a7)...

Abstract

As in many other regions, the periodization of the Neolithic in the northeastern Iberian Peninsula was based upon relative dating obtained through ceramic typologies. Moreover, this prehistoric period was structured using nomenclature borrowed from the Neolithization of southern France. A total of 37 new radiocarbon dates for NE Iberia have been recently obtained with appropriate sampling criteria. These results have been used in conjunction with other reliable 14C dates in order to assess the validity of traditional classifications established through the study of ceramic typologies. The gradual improvement in the quality of sample choice and the available archaeological records allowed the selection of 187 dates obtained mostly from short-lived taxa. This has enabled the chronological boundaries to be adjusted as precisely as possible.

Copyright

Corresponding author

*Corresponding author. Email: xavieroms@gmail.com

References

Hide All
Alcalde, G, Molist, M, Saña, M. 2002. Procés d’ocupació de la bauma del Serrat del Pont (la Garrotxa) entre 5480 i 2900 cal AC. Olot: Publicacions Eventuals d’Arqueologia de la Garrotxa nº7, Museu Comarcal de la Garrotxa.
Alcalde, G, Colominas, L, Haro, S, Lladó, E, Saña, M, Tornero, C. 2008. Dinámica de asentamiento en la zona volcánica de la Garrotxa (Catalunya) durante el Neolítico antiguo. In: Hernández MS, Soler JA, López JA, editors. IV Congreso del Neolítico Peninsular, t. I, Alicante 2006, Museo Arqueológico de Alicante. p 216–20.
Allué, E. 2005. Aspectos ambientales y económicos durante el Neolítico antiguo a partir de la secuencia antracológica de la Cova de la Guineu (Font Rubí, Barcelona). In: Arias P, Ontañón R, García-Moncó C, editors. III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1. p 53–61.
Antolín, F, Buxó, R. 2012. Chasing the traces of diffusion of agriculture during the early Neolithic in the western Mediterranean coast. In: Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Gavà-Bellaterra 2011. p 95–102.
Balagué, P, Hinojo, J, Oliart, J, Soriano, I. 2011. Dinàmica d’ús de la Cova de la Pesseta (Torrelles de Foix, Alt Penedès) entre el V i el II mil·lenni cal ANE. Primers resultats. In: Blasco A, Edo M, Villalba MJ, editors. La Cova de Can Sadurní i la Prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milan: Edar Arqueologia y Patrimonio. p 359365.
Berger, J-F. 2005. Sédiments, dynamique du peuplement et climat au Néolithique ancien. In: Guilaine J, editor. Populations néolithiques et environnements. Paris: Errance. p 155212.
Bernabéu, J. 2006. Una visión actual sobre el origen y difusión del Neolítico en la Península Ibérica c. 5600–5000 cal. BC. In: García Puchol O, Aura JE, editors. El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río Alcoi. Ajuntament d’Alcoi: Diputació d’Alacant, C.A.M. p 189211
Blasco, A, Edo, M, Villalba, M, Saña, M. 2005. Primeros datos sobre la utilización sepulcral de la Cueva de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) en el Neolítico Cardial. In: Arias P, Ontañón R, García-Moncó C, editors. III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1. p 625634.
Bordas, A, Gómez, A, Julià, R, Llergo, Y, Nadal, J, Piqué, R, Riera, S, Ríos, P, Saña, M, Molist, M. 2013. El neolític antic i l’inici de del’edat del bronze a les excavacions del nou Conservatori del Liceu. QUARHIS època II n 9:113129.
Borrell, F, Bosch, J, Vicente, O. 2010. Datacions per radiocarboni a les mines neolítiques de la serra de Ferreres de Gavà. In: Intervencions arqueològiques a les Mines de Gavà (sector de les Ferreres). Rubricatum 4:241246.
Borrell, F, Gómez, A, Tornero, C, Molist, M, Vicente, O. 2014. Les ocupacions de la Cova de Sant Llorenç (Sitges, Garraf): noves aportacions al coneixement de la prehistòria del Garraf. Tribuna d’Arqueologia 2011–2012:110127.
Bosch, J. 2001. Les ocupacions prehistòriques de caçadors-recol·lectors a la Cova del Vidre (Roquetes): assentament i clima. Recerca 5:920.
Bosch, A, Tarrús, J. 1990. La cova sepulcral del Neolític antic de l´Avellaner, Cogolls, Les Planes d’Hostoles (La Garrotxa), Sèrie Monogràfica 11. Girona: Centre d’Investigacions Arqueològiques. 142 p.
Bosch, A, Buxó, R, Palomo, A, Buch, M, Mateu, J, Tabernero, E, Casadevall, J. 1998. El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa. Gerona: Museo Comarcal de la Garrotxa.
Bosch, À, Chinchilla, J, Tarrús, J. 2011. El poblat lacustre del neolític antic de la Draga. Excavacions 2000–2005. Monografies del CASC 9, Museu d’Arqueologia de Catalunya. 256 p.
Bravo, P, Garcia, M, Solà, E. 2014. Darreres aportacions al coneixement del Neolític i l’Edat del Bronze al Camp de Tarragona. Intervencions als terrenys de l’Aeroport de Reus i a la partida del Coll Blanc (parcel·la 18.1 del CIM El Camp) (Reus, Baix Camp). Tribuna d’Arqueologia 2011–2012:173188.
Bravo, P, Hinojo, E, Subrià, ME, Allièse, F, Masclans, A, Santana, J, Santos, FJ, Agulló, L, Gómez-Martínez, I, Remolins, G, Gibaja, JF. 2015. Les sépultures néolithiques de Can Gambús-2 (Sabadell, Espagne): nouvelles données sur les pratiques funéraires de la culture. Sepulcros de Fosa. L’Anthropologie 119(1):3857.
Bronk Ramsey, C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1):337360.
Carlús, X, González, J. 2008. Carrer de la Riereta, 37-37bis: Un nou assentament prehistòric al Pla de Barcelona. Primers resultats. Cypsela 17:91114.
Castany, J. 1991. L’estació neolítica sepulcral de la Costa dels Garrics del Caballol (Pinell, Solsonès). Tribuna d’Arqueologia 1989–1990:5364.
Castany, J. 1995. Les coves prehistòriques de Les Grioteres (Vilanova de Sau, Osona). Ed. Patronat d’Estudis Osonencs, Vic. Sèries monografies 16.
Castany, J, Ll, Guerrero, Fabregas, L. 2006. L’hàbitat prehistòric de Les Portes (Lladurs, Solsonès). Tribuna d’Arqueologia 2004–2005:2143.
Cebrià, A, Fullola, JM, López, D, Mangado, X, Nadal, J, Ollé, A, Oms, FX, Pedro, M, Ruiz, J, Subirà, ME, Torrente, A, Vergès, JM. 2013. La cova sepulcral del pantà de Foix (Castellet i la Gornal). De jaciment arraconat a jaciment modèlic. III Monografies del Foix, Ed. Diputació de Barcelona. p 184194.
Cebrià, A, Fontanals, M, Martín, P, Morales, JI, Oms, FX, Rodríguez-Hidalgo, A, Soto, M, Vergès, JM. 2014. Nuevos datos para el Neolítico antiguo del NE peninsular procedentes de la Cova del Toll (Moià, Barcelona) y de la Cova de la Font Major (L’Espluga de Francolí, Tarragona). Trabajos de Prehistoria 71(1):137148.
Edo, M, Villalba, MJ, Blasco, A, Alesan, A, Malgosa, A. 2002. El nivell d’enterraments col·lectius de la coveta del Marge del Moro, Begues. In: Actes del XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerda, Puigcerda novembre de 2000. p 643657.
Edo, M, Blasco, A, Villalba, MJ. 2011. Guió sintètic de la prehistòria recent de Garraf. In: Blasco A, Edo M, Villalba MJ, editors. La Cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació, Ed. EDAR, Begues 2009. p 1396.
Esteve, X, Martín, P, Oms, FX, Jornet, R, López, D. 2012. Intervencions arqueològiques als enllaços de l’autopista AP-7 de Vilafranca del Penedès: nous assentaments prehistòrics a l’aire lliure al Penedès. Tribuna d’Arqueologia 2010–2011:2339.
Font, J. 2006. Les estructures del Neolític final-Calcolític i del Bronze mitjà-recent de Can Vinyalets (Santa Perpetua de Mogoda). In: El patrimoni arqueològic del baix Vallès. VIII Jornades de tardor. Notes, Centre d’ Estudis Molletans 21:185216.
Fontanals-Coll, M, Subirà, ME, Díaz-Zorita, M, Duboscq, S, Gibaja, JF. 2015. Investigating palaeodietary and social differences between two differentiated sectors of a Neolithic community. La Bòbila Madurell-Can Gambús I (NE Iberian Peninsula). Journal of Archaeological Science: Reports 3:160170.
Fortó, A, Martínez, P, Muñoz, V. 2006. Ca l’Estrada (Canovelles, Vallès Oriental): un exemple d’ocupació de la plana vallesana des de la prehistòria a l’alta edat mitjana. Tribuna d’Arqueologia 2004–2005:4570.
Francès, J. 2007. Els Mallols. Un jaciment de la plana del Vallès, entre el neolític i l’antiguitat tardana (Cerdanyola, Vallès occidental), Excavacions arqueològiques a Catalunya 17. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Fullola, JM, García-Argüelles, P. 2006. La cueva del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) y el abrigo del Filador (Margalef de Montsant, Tarragona) dos secuencias clave para el conocimiento del Epipaleolítico en el Nordeste peninsular. In: Alday A, editor. El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. p 121133.
Gassin, B, Bicho, NF, Bouby, L, Buxó, R, Carvalho, AF, Clemente, I, Gibaja, JF, González, J, Ibáñez, JJ, Linton, J, Marinval, P, Márquez, B, Peña-Chocarro, L, Pérez, G, Philibert, S, Rodríguez, A, Zapata, L. 2010. Variabilité des techniques de récolte et traitement des céréales dans l’occident méditerranéen au Néolithique ancien et moyen: facteurs environnementaux, économiques et sociaux. In: Beeching A, Thirault E, Vital J, editors. Economie et Société à la fin de la Préhistoire.Actualité de la recherche, (DARA,34). Lyon: ALPARA/Maison de l’Orient et de la Méditerranée. p 1937.
Gibaja, JF. 2003. Comunidades Neolíticas del Noreste de la Península Ibérica. Una aproximación socio-económica a partir del estudio de la función de los útiles líticos, BAR International Series 1140. Oxford: Archaeopress.
Gómez, A, Tornero, C, Saña, M, Molist, M. 2011. La Cova de les Agulles: un espai sepulcral entorn el III mil. Cal ane al Massís de l’Ordal. In: Blasco A, Edo M, Villalba MJ, editors. La Cova de Can Sadurní i la Prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milan: Edar Arqueologia y Patrimonio. p 421428.
González, P, García, E, Pizarro, J. 2011a. El Forat de Conqueta, poblament neolític i usos funeraris del 3r i 2n mil·lenni en el Prepirienu de Lleida. Tribuna d’Arqueologia 2009–2010:99119.
González, J, Hadzerbacher, K, Molist, M. 2011b. Un nou assentament del V millenni a la costa de Barcelona. QUARHIS 7:86100.
Guilaine, J. 1976. Premiers bergers et paysans de l’Occident méditerranéen. Éditions Mouton et École des hautes études en sciences sociales. Paris: Le Haye.
Guilaine, J, Martzluff, M. 1995. Les excavacions a la Balma de la Margineda (1979–1991) . 3 volumes. Andorra: Sèrie Prehistòria d’Andorra.
Llongueras, M, Marcet, R, Petit, MA. 1986. La cultura catalana de los sepulcros de fosa y su relación con el chassense. In: Le Néolithique de la France, Hommage à G. Bailloud. Paris. p 251258.
Manen, C, Sabatier, P. 2003. Chronique radiocarbone la néolithisation en Méditerranée nord-occidental. Bulletin de la Société Préhistorique Française 100(3):479504.
Martí, M, Pou, R, Carlús, X. 1997. La necròpolis del neolític mitjà i les restes romanes de Can Grau (la Roca del Vallès, Vallès Oriental). Els jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental). Excavacions arqueològiques a Catalunya volume 14. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Martín, A. 1993. Reflexión sobre el estado de la investigación del neolítico en Catalunya y su reflejo en la cronologia radiométrica. Empuries 48–50(1986–1989):84102.
Martín, A. 2003. Els grups del neolític final, calcolític i bronze antic. Els inicis de la metallúrgia. Cota Zero 18:76105.
Martín, A. 2009. Gestion funéraire des sociétés du Neolithique moyen en Catalogne. In: Guilaine J, editor. Sépultures et sociétés. Du Néolithique à l’Histoire. Collection des Hesperides. Paris: Errance. p 4570.
Martín, A, Mestres, JS. 2002. Periodització des de la fí del Neolític fins a l’Edat del Bronze a la Catalunya Sud-Pirinenca. Cronologia relativa i absoluta. Pirineus i veïns al IIIer. milleni AC: Actes del XII Colloqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà 2000. p 77–130.
Martín, A, Vaquer, J. 1995. El poblament dels Pirineus a l’Holocè, del Mesolític a l’edat del Bronze. In: Bertranpetit J, Vives E, editors. Muntanyes i població. El Passat dels Pirineus des d’una perspectiva multidisciplinària. I Simposi de Poblament dels Pirineus. Andorra la Vella, 1992. Andorra: Centre de Trobada de les Cultures Pirinenques, Andorra la Vella. p 3573.
Martín, A, Villalba, MJ. 1999. Le Néolithique moyen de la Catalogne. In: Vaquer J, editor. Actes XXIV Congrès Préhistorique de France, Le Néolithique du Nord-Ouest méditerranéen. Carcassonne 1994. p 211–24.
Martín, A, Petit, MA, Maya, JL. 2002. Cultura, economia i intercanvis durant el III millenni a Catalunya. Pirineus i veïns al IIIer. mil.leni AC: Actes del XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà 2000. p 295321.
Martín, A, Martín, J, Villalba, MJ, Juan-Tresserras, J. 2005. Ca l’Oliaire (Berga, Barcelona), un asentamiento neolítico en el umbral del IV milenio con residuos de sal y de productos lácteos. In: Arias P, Ontañón R, García-Moncó C, editors. III Congreso del Neolítico de la Península Ibérica, Santander, 2003 Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1. p 175185.
Martín, A, Edo, M, Tarrús, J, Clop, X. 2010. Le Néolithique ancien de Catalogne (VI – première moitié du V millénaire av. J.C.). Les séquences chronoculturels. In: Manen C, Convertini F, Binder D, Sénépart I, editors. Premières societés paysannes de Méditerrannée occidental. Structures des productions céramiques. Toulouse: Mémoire 51 Société Préhistorique Française. p 197214.
Mercadal, O, Aliaga, S, Esteve, X, Mangado, X, Nadal, J, Cubero, C, Alvarez, R. 2009. L’assentament del neolític antic de les mines de Sanavastre (Sanavastre, Das, La Cerdanya). In: Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglaciar. Mutacions i filiacions. Puigcerdà. October 2006. 47 p.
Mestres, J. 1992. Neolitització i territori. In: 9è Colloqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Estat de l’investigació sobre el Neolític a Catalunya. Puigcerdà i Andorra la Vella. p 7275.
Mestres, JS, Martín, A. 1996. Calibración de las fechas radiocarbónicas y su contribución al estudio del neolítico catalán. I Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Rubricatum 1:91804.
Mestres, J, Tarrús, J. 2009. Hábitats neolíticos al aire libre en Catalunya. In: De Méditerranée et d’ailleurs. Mèlanges offerts à Jean Guilaine. Lyon: Archives d’Ecologie Prehistorique. p 521532.
Mestres, J, Nadal, J, Senabre, MR, Socias, J, Moragas, N. 1997. El Pujolet de Moja (Olèrdola, Alt Penedès), ocupació d’un territori durant el neolític i la primera edad del ferro. Tribuna d’Arqueologia 1995–1996:121148.
Miró, JM. 1994. La cronologia dels estils ceràmics neolítics a Catalunya i la datació de C14 de la Timba del Barenys (Riudoms, Tarragona). Saguntum 27:5766.
Molist, M, Ribé, G, Saña, M. 1996. La transición del V milenio cal BC en Catalunya. In: Formació i implantació de les comunitats agrícoles. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra, 1995, Rubricatum, 1, vol. II. p 781–90.
Molist, M, Saña, M, Buxó, R. 2003. El Neolític a Catalunya: entre la civilització de pastors i agricultors cavernícoles i els primers pagesos del pla. Cota Zero 18:3453.
Molist, M, Vicente, O, Farré, R. 2008. El jaciment de la Caserna de Sant Pau: aproximació a la caracterització d’un assentament del Neolític antic. QUARHIS, època II 4:1424.
Mora, R, Benito-Calvo, A, Martínez-Moreno, J, González-Marcén, P, De la Torre, I. 2011. Chrono-stratigraphy of the Upper Pleistocene and Holocene archaeological sequence in Cova Gran (south-eastern Pre-Pyrenees, Iberian Peninsula). Journal of Quaternary Science 26(6):635644.
Morales, JI, Fontanals, M, Oms, FX, Vergès, JM. 2010. La chronologie du Néolithique ancien cardial du nord-est de la Péninsule Ibèrique. Datations, problématique et méthodologie. L’Anthropologie 114:427444.
Oliva, M, Palomo, A, Terrats, N, Carlús, X, López, X, Rodríguez, A. 2008. Las estructuras neolíticas de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona). In: Hernández MS, Soler JA, López JA, editors. Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante Volume 1. p 157167.
Oms, FX. 2008. Caracterització tècnica, tipològica i cronològica de les ceràmiques del Neolític antic de la Cova Colomera (Prepirineu de Lleida). Archivo de Prehistoria Levantina XXVII:5180.
Oms, FX. 2014. La neolitització del nord-est de la Península Ibèrica a partir de les datacions de 14C i les primeres ceràmiques impreses [PhD thesis]. Barcelona: Universitat de Barcelona. 472 p.
Oms, FX, Pedro, M, Bargalló, A, López, JM, Morales, JI, Solé, A. 2010. El projecte arqueològic a la serra del Montsec (el Pallars Jussà). Noves dades per al coneixement del neolític i l’edat del bronze al Prepirineu de Lleida. In: Home i territori. Darrers investigacions al Prepirineu lleidatà 2006–2008. 2nd Colloqui d’Arqueologia d’Odèn (el Solsonès). April 2009, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. p 39–46.
Oms, FX, Petit, MA, Morales, JI, García, MS. 2012. Le processus de néolithisation dans les Pyrénées orientales. Occupation du milieu, culture matérielle et chronologie. Bulletin de la Societé Préhistorique Française 109(4):651670.
Oms, FX, Esteve, X, Mestres, J, Martín, P, Martins, H. 2014. La neolitización del nordeste de la Península Ibérica: datos radiocarbónicos y culturales de los asentamientos al aire libre del Penedès. Trabajos de Prehistoria 71(1):4356.
Pallarés, M, Bordas, A, Mora, R. 1997. El proceso de neolitización en los Pirineos Orientales. Un modelo de continuidad entre los cazadores-recolectores neolíticos y los primeros grupos agropastoriles. Trabajos de Prehistoria 54(1):121141.
Piera, M, Pla, A, Antolin, F, Alonso, N, Camarós, E, Clop, X, Gibaja, JF, Saña, M, Gallart, J. 2008. El Collet de Puiggròs. Un assentament a l’aire lliure de l’època neolítica. In: Fites en el temps. El Cogul: VI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues. p 2348.
Piera, M, Alonso, N, Antolin, F, Clop, X, Gibaja, JF, Saña, M, Gallart, J. 2009. La intervenció arqueològica al jaciment del neolíic final de l’Espina C (Tàrrega, l’Urgell). Urtx 23:1249.
Polo, A, Martínez-Moreno, J, Benito-Calvo, A, Mora, R. 2014. Prehistoric herding facilities: site formation and archaeological dynamics in Cova Gran de Santa Linya (Southeastern Prepyrenees, Iberia). Journal of Archaeological Science 41:784800.
Pou, R, Martí, M, Jordana, X, Malgosa, A, Gibaja, JF. 2010. L’enterrament del Neolític antic de la Plaça Vila de Madrid (Barcelona), una estructura funeraria del VIè millenni aC. QUARHIS 6:94107.
Reimer, P, Bard, E, Bayliss, A, Beck, JW, Blackwell, PG, Bronk Ramsey, C, Buck, CE, Cheng, H, Edwards, RL, Friedrich, M, Grootes, PM, Guilderson, TP, Haflidason, H, Hajdas, I, Hatté, C, Heaton, TJ, Hoffman, DL, Hogg, A, Hughen, KA, Kaiser, KF, Kromer, B, Manning, SW, Niu, M, Reimer, RW, Richards, DA, Scott, EM, Southon, JR, Staff, RA, CSM, Turney, van der Plicht, J. 2013. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):18691887.
Roig, J, Coll, JM, Gibaja, JF, Chambon, Ph, Villar, V, Ruiz, J, Terradas, X, Subirà, ME. 2010. La necrópolis de Can Gambús-1 (Sabadell, Barcelona). Nuevos conocimientos sobre prácticas funerarias durante el Neolítico medio en el Noreste de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria 67(1):5984.
Rojo, MA, Kunst, M, Garrido, R, García, I. 2006. La neolitización de la Meseta Norte a la luz del C-14: análisis de 47 dataciones absolutas inéditas de dos yacimientos domésticos del Valle de Ambrona, Soria, España. Archivo de Prehistoria Levantina 26:39100.
Soriano, I, Soler, J, Soler, N. 2012. ¿La primera orfebreria del nordeste de la Península Ibérica? Nuevas aportaciones a partir de la cuenta áurea de Cau del Tossal Gros (Torroella del Montgrí, Baix Empordà, Girona). Trabajos de Prehistoria 69(1):149161.
Tarrús, J. 1985. Consideracions sobre el Neolític final-calcolític a Catalunya (2500–1800 a C.). Cypsela V 4757.
Tarrús, J, Chinchilla, J, Mercadal, O, Aliaga, S. 1996. Fases estructurals a l’habitat neolític de Ca n’Isach (Palau-Savardera, Alt Empordà). In: I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra, March 1995. Rubricatum 1:429–38.
Tresset, A, Vigne, J-D. 2007. Subtitution og species, techniques and symbols at the Mesolithic-Neolithic transition in western Europe. Proceedings of the British Academy 144:189201.
Van Strydonck, M, Nelson, DE, Crombé, P, Bronk Ramsey, C, Scott, EM, van der Plicht, J, Hedges, REM. 1998. Rapport du Groupe de Travail: les limites de méthode du carbone 14 appliquée à l’archéologie. What’s in a 14C date. Actes du Colloque “C14 & Archeologie.” p 433448.
Vicente, O. 2008. La vinya del Regalat (Castellar del Vallès, Vallès Occidental). Nuevas aportaciones al estudio del poblamiento de la depresión pre-litoral catalana en el final del 5º milenio BC. In: Hernández MS, Soler JA, Lopez JA, editors. Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular, Alicante, 2006 Museo Arqueológico de Alicante Volume 1. p 191199.
Vigne, J-D. 2007. Exploitation des animaux et néolithisation en Méditerranée nord-occidentale. In: Guilaine J, Manen C, Vigne J-D, editors. Pont de Roque-Haute. Nouveaux regards sur la néolithisation de la France Méditerranéenne. Toulouse: Archives d’Écologie Préhistorique. p 221301.
Zapata, L, Peña-Chocarro, L, Pérez-Jordà, G, Stika, H. 2004. Early Neolithic agriculture in the Iberian Peninsula. World Archaeology 18(4):283325.
Zilhão, J. 2001. Radiocarbon evidence for maritime pioneer colonization at the origins of farming in west Mediterranean Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 98(24):14,180–5.
Zilhão, J. 2011. Time is on my side. In: Hadjikoumis A, Robinson E, Viner S, editors. The Dynamics of Neolithisation in Europe. Oxford: Oxbow Books. p 4665.

Keywords

Related content

Powered by UNSILO
Type Description Title
EXCEL
Supplementary materials

Oms supplementary material
Oms supplementary material 1

 Excel (44 KB)
44 KB

The Neolithic in Northeast Iberia: Chronocultural Phases and 14C

  • F Xavier Oms (a1), Araceli Martín (a2), Xavier Esteve (a3), Josep Mestres (a4), Berta Morell (a5), M Eulàlia Subirà (a6) and Juan F Gibaja (a7)...

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed.