Skip to main content Accessibility help
×
Home

THE REPUBLIC OF THE REFUGEES: EARLY MODERN MIGRATIONS AND THE DUTCH EXPERIENCE

Published online by Cambridge University Press:  21 November 2016


GEERT H. JANSSEN
Affiliation:
University of Amsterdam
Corresponding
E-mail address:

Abstract

This essay surveys the wave of new literature on early modern migration and assesses its impact on the Dutch golden age. From the late sixteenth century, the Netherlands developed into an international hub of religious refugees, displaced minorities, and labour migrants. While migration to the Dutch Republic has often been studied in socio-economic terms, recent historiography has turned the focus of attention to its many cultural resonances. More specifically, it has been noted that the arrival of thousands of newcomers generated the construction of new patriotic narratives and cultural codes in Dutch society. The experience of civil war and forced migration during the Dutch revolt had already fostered the development of a national discourse that framed religious exile as a heroic experience. In the seventeenth century, the accommodation of persecuted minorities could therefore be presented as something typically ‘Dutch’. It followed that diaspora identities and signs of transnational religious solidarity developed into markers of social respectability and tools of cultural integration. The notion of a ‘republic of the refugees’ had profound international implications, too, because it shaped and justified Dutch interventions abroad.


Type
Historiographical Review
Copyright
Copyright © Cambridge University Press 2016 

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below.

References

1 Bade, Klaus J. et al. , eds., The encyclopedia of migration and minorities in Europe: from the seventeenth century to the present (Cambridge, 2011)CrossRefGoogle Scholar; Canny, Nicolas, ed., Europeans on the move: studies on European migration, 1500–1800 (Oxford, 1994)CrossRefGoogle Scholar; Hoerder, Dirk, Cultures in contact: world migrations in the second millennium (Durham, NC, 2002)CrossRefGoogle Scholar; Moch, Leslie Page, Moving Europeans: migration in western Europe since 1650 (2nd edn, Bloomington, IN, 2003)Google Scholar. A perceptive overview is offered in Niggemann, Ulrich, ‘Migration in der frühen Neuzeit: ein Literaturbericht’, Zeitschrift für Historische Forschung, 43 (2016), pp. 293321 CrossRefGoogle Scholar.

2 Israel, Jonathan I., The Dutch Republic: its rise, greatness and fall, 1477–1806 (Oxford, 1998), pp. 328–32Google Scholar. See also Lucassen, Leo and Lucassen, Jan, Winnaars en verliezers: een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie (Amsterdam, 2012), pp. 191–4Google Scholar.

3 Terpstra, Nicholas, Religious refugees in the early modern world: an alternative history of the Reformation (Cambridge, 2015)CrossRefGoogle Scholar.

4 The best general overview is Lucassen and Lucassen, Winnaars en verliezers. See also Obdeijn, Herman and Schrover, Marlou, Komen en gaan: immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam, 2008)Google Scholar; Lesger, Clé, ‘Informatiestromen en de herkomstgebieden van migranten in de Nederlanden in de vroegmoderne tijd’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3 (2006), pp. 323 CrossRefGoogle Scholar; van Lottum, Jelle, Across the North Sea: the impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550–1850 (Amsterdam, 2007)Google Scholar. For Amsterdam in particular, Kuijpers, Erika, Migrantenstad: immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam (Hilversum, 2005)Google Scholar.

5 Huizinga, Johan, Dutch civilization in the seventeenth century (trans., London, 1968)Google Scholar; Schama, Simon, The embarrassment of riches: an interpretation of Dutch culture in the golden age (London, 1987)Google Scholar. A notable exception concerns the work of Briels, J., including De Zuidnederlandse immigratie, 1572–1630 (Haarlem, 1978)Google Scholar and Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands gouden eeuw, 1585–1630 (Antwerp, 1997)Google Scholar.

6 Jardine, Lisa, Going Dutch: how England plundered Holland's glory (London, 2008), p. xviiiGoogle Scholar.

7 Olyf-krans der vreede, door de doorluchtigste geesten, en geleerdste mannen, deezes tijds, gevlochten [etc.] (Amsterdam, 1649), 379–80. Discussed in Spies, Marijke, ‘De vrijheid in de “Olyf-krans der vreede” (1649)’, De Zeventiende Eeuw, 13 (1997), pp. 201–7Google Scholar; Drees, Marijke Meijer, Andere landen, andere mensen: de beeldvorming van Hollands versus Spanje en Engeland omstreeks 1650 (The Hague, 1997), pp. 6871 Google Scholar.

8 Compare Wiesner-Hanks, Merry, Early modern Europe, 1450–1789 (Cambridge, 2006), pp. 151, 253–65Google Scholar; Terpstra, Religious refugees; Rowlands, Alison, ‘The conditions of life for the masses’, in Cameron, Euan, ed., Early modern Europe: an Oxford history (Oxford, 1999), pp. 3162 Google Scholar.

9 Lucassen and Lucassen, Winnaars en verliezers, pp. 191–4.

10 Kuijpers, Erika et al. , eds., Memory before modernity: practices of memory in early modern Europe (Leiden, 2013)CrossRefGoogle Scholar; Marianne Eekhout, ‘Material memories of the Dutch revolt’ (unpublished thesis, Leiden, 2014); Müller, Johannes, Exile memories and the Dutch revolt: the narrated diaspora, 1550–1750 (Leiden, 2016)Google Scholar; Steen, Jasper van der, Memory wars in the Low Countries, 1566–1700 (Leiden, 2016)Google Scholar.

11 Parker, Geoffrey, The Dutch revolt (revised edn, London, 1985), pp. 118–26Google Scholar; Janssens, Gustaaf, ‘Verjaagd uit Nederland: Zuid-Nederlandse emigratie in de zestiende eeuw, een historiografisch overzicht (ca.1968–1994)’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 75 (1995), pp. 102–19CrossRefGoogle Scholar.

12 Schilling, Heinz, Niederländische Exulanten im 16. Jahrhundert:  ihre Stellung im Sozialgefüge und im religiösen Leben deutscher und englischer Städte (Gütersloh, 1972)Google Scholar; Duke, Alastair, Reformation and revolt in the Low Countries (London, 1990)Google Scholar; Pettegree, Andrew, Emden and the Dutch revolt: exile and the development of Reformed Protestantism (Oxford, 1992)CrossRefGoogle Scholar.

13 Müller, Exile memories; Spohnholz, Jesse, The tactics of toleration: a refugee community in the age of religious wars (Newark, NJ, 2011)Google Scholar; Spohnholz, Jesse and van Veen, Mirjam, ‘Calvinists vs. Libertines: a new look at religious exile and the origins of “Dutch” tolerance’, in van den Brink, Gijsbert and Höpfl, Harro M., eds., Calvinism and the making of the European mind (Leiden, 2014)Google Scholar; Janssen, Geert H., The Dutch revolt and Catholic exile in Reformation Europe (Cambridge, 2014)CrossRefGoogle Scholar.

14 Overviews of this process in Israel, Dutch Republic, pp. 158–60, 179–84, 341–4; Pettegree, Andrew, ‘Coming to terms with victory: the upbuilding of a Calvinist church in Holland, 1572–1590’, in Duke, A. et al. , eds., Calvinism in Europe 1540–1620 (Cambridge, 1996), pp. 160–80Google Scholar.

15 Hell, Maarten, ‘De oude geuzen en de opstand: politiek en lokaal bestuur in tijd van oorlog en expansie, 1578–1650’, in Frijhoff, Willem and Prak, Maarten, eds., Geschiedenis van Amsterdam: centrum van de wereld, 1578–1650 (Amsterdam, 2004), pp. 241–82Google Scholar. Previously remarked upon by Elias, J., De vroedschap van Amsterdam, 1578–1795 (2 vols., Amsterdam, 1963)Google Scholar, i, pp. xxxviii–xlviii.

16 Müller, Exile memories.

17 Zijlmans, Jori, ‘Pieter Adriaensz van der Werf: held van Leiden’, in van Eijnatten, Joris, van Lieburg, Fred, and de Waardt, Hans, eds., Heiligen of helden: opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam, 2007), pp. 133–42Google Scholar.

18 van Eikema-Hommes, Margriet, Art and allegiance in the Dutch golden age: the ambitions of a wealthy widow in a painted chamber by Ferdinand Bol (Amsterdam, 2012)Google Scholar. Compare Huiskamp, M., ‘Wijs als Salomo, onbaatzuchtig als Elisa: het oude testament in 17de-eeuwse openbare gebouwen’, Spiegel Historiael, 27 (1992), pp. 98105 Google Scholar. For the Amsterdam town hall, see Schama, Embarrassment of riches, pp. 115–16.

19 Terpstra, Religious refugees, pp. 241–308.

20 Anne Heerkes and Folpert Hansma to William Frederick, 20–30 December 1649, Tresoar Archives, Stadhouderlijk archief, 267; Janssen, Geert H., Princely power in the Dutch Republic: patronage and William Frederick of Nassau (1613–1664) (Manchester, 2008), p. 48Google Scholar.

21 Asaert, G., 1585: de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders (Tielt, 2004)Google Scholar; Briels, Zuidnederlandse immigratie; Israel, Dutch Republic, pp. 307–12, 328–32.

22 Lesger, Clé, The rise of the Amsterdam market and information exchange: merchants, commercial expansion and change in the spatial economy of the Low Countries, c. 1550–1630 (Aldershot, 2006)Google Scholar; Knotter, A. and van Zanden, J. Luiten, ‘Immigratie en arbeidsmarkt in Amsterdam in de 17e eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 13 (1987), pp. 403–32Google Scholar; Gelderblom, Oscar, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578–1630) (Hilversum, 2000)Google Scholar.

23 Examples in Briels, Zuidnederlandse immigratie; Asaert, 1585, pp. 301–24; Lucassen, Jan, ‘Holland, een open gewest’, in de Nijs, Thimo and Beukers, Eelco, eds., Geschiedenis van Holland (4 vols., Hilversum, 2002), ii, pp. 194–6Google Scholar.

24 Kaplan, Benjamin J., ‘Dutch religious tolerance: celebration and revision’, in Hsia, R. and van Nierop, H. F. K., eds., Calvinism and religious toleration in the Dutch golden age (Cambridge, 2002), p. 13Google Scholar. Compare van Gelder, H. A. Enno, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft: burgemeester van Amsterdam, 1547–1626 (Utrecht, 1982)Google Scholar, pp. 4–5, 167–8.

25 van Deursen, A.Th., Bavianen en slijkgeuzen: kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (reprint, Franeker, 1998), pp. 90–3Google Scholar; Kaplan, Benjamin J., Calvinists and libertines: confession and community in Utrecht, 1578–1620 (Oxford, 1995), pp. 64–5CrossRefGoogle Scholar.

26 Rogge, H. C., ‘Een preek van Jacobus Trigland’, Godgeleerde Bijdragen, 39 (1865), p. 20Google Scholar.

27 Bredero, G. A., The Spanish Brabanter: a seventeenth-century Dutch social satire in five acts, ed. Brumble, H. David III (Binghamton, NY, 1982), p. 122Google Scholar.

28 Pollmann, Judith, ‘No man's land: reinventing Netherlandish identities, 1585–1621’, in Stein, Robert and Pollmann, Judith, eds., Networks, regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300–1650 (Leiden, 2010), pp. 241–62Google Scholar; Müller, Exile memories, pp. 84–123.

29 Schama, Embarrassment of riches, pp. 115–16; Groenhuis, G., De predikanten: de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der verenigde Nederlanden voor +/− 1700 (Groningen, 1977)Google Scholar; Exalto, John, Gereformeerde heiligen: de religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland (Nijmegen, 2005)Google Scholar. For a broader context, see Ihalainen, Pasi, Protestant nations redefined: changing perceptions of national identity in the rhetoric of the English, Dutch and Swedish public churches, 1685–1772 (Leiden, 2005)Google Scholar.

30 Quoted by Kaplan, ‘Dutch religious tolerance’, p. 13. See also Esser, Raingard, The politics of memory: the writing of partition in the seventeenth-century Low Countries (Leiden, 2012), pp. 83–4CrossRefGoogle Scholar; de Bruin, Guido, ‘Het begrip vaderland in de pamfletliteratuur ten tijde van de Republiek, 1600–1750’, in van Sas, Niek, ed., Vaderland: een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam, 1999), pp. 143–62Google Scholar; Spies, Marijke, ‘Vrijheid, vrijheid: poëzie als propaganda, 1565–1665’, in Mulier, E. O. G. Haitsma and Velema, W. R. E., eds., Vrijheid: een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam, 1999), pp. 7198 Google Scholar.

31 Müller, Exile memories, ch. 3.

32 Waite, Gary K., ‘Empathy for the persecuted or polemical posturing? The 1609 Spanish expulsion of the Moriscos as seen in English and Netherlandic pamphlets’, Journal of Early Modern History, 17 (2013), pp. 118–20CrossRefGoogle Scholar.

33 Johan Koppenol, ‘Het zakboekje van Piero: profiel van een rederijker’, Nederlandistiek, January 2014, p. 15. Compare Smits-Veldt, Mieke B., ‘Het vaderland bij Hollandse rederijkers, circa 1580–1625: grondgebied en identiteit’, in van Sas, Niek, ed., Vaderland: een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam, 1999), pp. 83108 Google Scholar.

34 Kuijpers, Migrantenstad, pp. 15–26; Van Lottum, Across the North Sea, pp. 26–53.

35 Van Lottum, Across the North Sea.

36 As emphasized by Kaplan, Benjamin J., Divided by faith: religious conflict and the practice of toleration in early modern Europe (Cambridge, MA, 2007)CrossRefGoogle Scholar; Schunka, Alexander, ‘Konfession und Migrationsregime in der Frühen Neuzeit’, Geschichte und Gesellschaft, 35 (2009), pp. 2863 CrossRefGoogle Scholar; Terpstra, Religious refugees.

37 Briels, Zuidnederlandse immigratie; Lucassen, ‘Holland’; Kuijpers, Migrantenstad.

38 Pontanus, Johannes, Rerum et urbis amstelodamensium historia (Amsterdam, 1611), p. 95Google Scholar. See also Esser, Politics of memory, pp. 29–104.

39 Briels, Zuidnederlandse immigratie.

40 Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden; Lucassen, ‘Holland’, pp. 205–15; Kuijpers, Erika and Prak, Maarten, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, in Frijhoff, and Prak, , eds., Geschiedenis van Amsterdam, pp. 189–40Google Scholar.

41 Müller, Exile memories, pp. 122–3.

42 It probably concerned a translation of a text originally composed by Johannes Pontanus. Ampzing, Samuel, ed., Toneel van Europa, met hare personagien afgebeelt (Harderwijk, 1631), pp. 1314 Google Scholar. For Ampzing and Pontanus, see Esser, Politics of memory, pp. 35–64; Verbaan, Eddy, De woonplaats van de faam: grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek (Hilversum, 2011), pp. 106–8Google Scholar.

43 Olyf-krans, pp. xlii–xlii.

44 Quoted in Kuijpers, Migrantenstad, p. 294.

45 Haks, Donald, Vaderland  & vrede, 1672–1713: publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog (Hilversum, 2013), pp. 257–8Google Scholar.

46 Maarten Prak, ‘The politics of intolerance: citizenship and religion in the Dutch Republic (seventeenth to eighteenth centuries)’, in Hsia and van Nierop, eds., Calvinism, pp. 159–76; Peter van Rooden, ‘Jews and religious toleration in the Dutch Republic’, in Hsia and van Nierop, eds., Calvinism, pp. 132–47.

47 Kuijpers, Migrantenstad.

48 Weststeijn, Arthur, Commercial republicanism in the Dutch golden age: the political thought of Johan and Pieter de la Court (Leiden, 2011)CrossRefGoogle Scholar. Compare Nipperdey, J., ‘Die Hugenottenaufnahme als Katalysator der Idee des Populationismus’, Francia, 40 (2013), pp. 113–38Google Scholar.

49 Quotes taken from Weststeijn, Commercial republicanism, pp. 159–61, 225–6. Compare Israel, Jonathan I., Radical Enlightenment: philosophy and the making of modernity, 1650–1750 (Oxford, 2001), pp. 258–70CrossRefGoogle Scholar.

50 Müller, Exile memories; Siebenhüner, Kim, ‘Conversion, mobility and the Roman inquisition in Italy around 1600’, Past and Present, 200 (2008), pp. 536 CrossRefGoogle Scholar.

51 Terpstra, Religious refugees, p. i.

52 Esser, Politics of memory, pp. 35–64. See also Verbaan, Woonplaats, pp. 15–29.

53 Bakker, Boudewijn, ‘Het imago van de stad: zelfportret als propaganda’, in Bakker, B. and Schmitz, E., eds., Het aanzien van Amsterdam: panorama's, plattegronden en profielen uit de gouden eeuw (Bussum, 2007), pp. 6174 Google Scholar; Esser, Politics of memory, pp. 83–6, 96–9.

54 Gellinek, C., Europas erster Baedeker, Filip von Zesens Amsterdam 1664 (New York, NY, 1988)Google Scholar.

55 van Suchtelen, Arianne and Wheelock, Arthur K., eds., Dutch cityscapes of the golden age (The Hague, 2008)Google Scholar; Bakker, ‘Imago’, pp. 56–78.

56 Jan Sluijter, Eric, ‘On Brabant rubbish, economic competition, artistic rivalry, and the growth of the market for paintings in the first decades of the seventeenth century’, Journal of Historians of Netherlandish Art, 1 (2009)Google Scholar; Scholte, F., Woodall, J., and Meijers, D., eds., Art and migration: Netherlandish artists on the move, 1400–1750 (Leiden, 2013)Google Scholar; D. Carasso, ‘Kroniek van het Amsterdamse stadsportret 1540–1740’, in Bakker and Schmitz, eds., Het aanzien van Amsterdam, pp. 44–5.

57 Bots, Hans, ‘Tolerantie of gecultiveerde tweedracht: het beeld van de Nederlandse tolerantie bij buitenlanders in de zeventiende en achttiende eeuw’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 107 (1992), pp. 657–69Google Scholar; Willem Frijhoff, ‘Religious toleration in the United Provinces: from case to model’, in Hsia and van Nierop, eds., Calvinism, pp. 27–35; van Strien, Kees, Touring the Low Countries: accounts of British travellers, 1660–1720 (Amsterdam, 1998)CrossRefGoogle Scholar.

58 Original citation: Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique par mr. Pierre Bayle, cinquieme edition, revue, corrigée, et augmentée avec la vie de l'auteur, par mr. Des Maizeaux, tome troisieme (Amsterdam, 1711), p. 688Google Scholar. Compare M. J. Walker, ‘La grande arche des fugitifs? Huguenots in the Dutch Republic after 1685’ (unpublished thesis, Brigham Young University, 2011).

59 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621–1700. Examples in i, pp. 263–5, 299, ii, pp. 123–7. Available at http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/actazh (created 2012).

60 Ibid., ii, p. 127. Available at http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/actazh (created 2012).

Ibid

61 Grell, O. P., Brethren in Christ: a Calvinist network in Reformation Europe (Cambridge, 2011), pp. 229–48CrossRefGoogle Scholar.

62 Boersma, Erica, ‘Yrelandtsche traenen gedroogd: transnationale solidariteit en lokale politiek in Zeeland, 1641–1644’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 128 (2015), pp. 201–22CrossRefGoogle Scholar.

63 Grell, Brethren in Christ, pp. 127–77.

64 Kuijpers, Migrantenstad, pp. 293–9.

65 Bodian, Miriam, ‘The biblical “Jewish Republic” and the Dutch “New Israel” in seventeenth-century Dutch thought’, Hebraic Political Studies, 1 (2006), pp. 186202 Google Scholar; Bodian, Miriam, Hebrews of the Portuguese nation: conversos and community in early modern Amsterdam (Bloomington, IN, 1997)Google Scholar; Ruderman, David B., Early modern Jewry: a new cultural history (Princeton, NJ, 2010), pp. 2340 Google Scholar.

66 Haks, Vaderland & vrede.

67 van Meerkerk, Edwin, ‘Geweld, geloof, herinnering en identiteit: Hollandse hugenoten en het ‘trauma’ van 1685’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 118 (2005), p. 394Google Scholar.

68 The print is discussed in van der Linden, David, Experiencing exile: Huguenot refugees in the Dutch Republic, 1680–1700 (Farnham, 2015), pp. 225–6Google Scholar. See also Haks, Vaderland & vrede, pp. 21–57; van Nierop, Henk, ‘Profijt en propaganda: nieuwsprenten en de verbeelding van het nieuws’, in van Nierop, Henk et al. , eds., Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de gouden eeuw (Zwolle, 2008), pp. 6685 Google Scholar.

69 Quoted by Van der Linden, Experiencing exile, p. 225. Compare Stanwood, O., ‘Between Eden and empire: Huguenot refugees and the promise of new worlds’, American Historical Review, 118 (2013), pp. 1334–8CrossRefGoogle Scholar.

70 Bosma, Ulbe, Kessler, Gijs, and Lucassen, Leo, eds., Migration and membership regimes in global and historical perspective (Leiden, 2013)CrossRefGoogle Scholar; Maria, Blake de, Becoming Venetian: immigrants and the arts in early modern Venice (New Haven, CT, 2010)Google Scholar; Oldenburg, Scott, Alien albion: literature and immigration in early modern England (Toronto, 2014)CrossRefGoogle Scholar.

Altmetric attention score


Full text views

Full text views reflects PDF downloads, PDFs sent to Google Drive, Dropbox and Kindle and HTML full text views.

Total number of HTML views: 108
Total number of PDF views: 803 *
View data table for this chart

* Views captured on Cambridge Core between 21st November 2016 - 2nd December 2020. This data will be updated every 24 hours.

Hostname: page-component-79f79cbf67-t2s8l Total loading time: 0.957 Render date: 2020-12-02T01:19:23.927Z Query parameters: { "hasAccess": "0", "openAccess": "0", "isLogged": "0", "lang": "en" } Feature Flags last update: Wed Dec 02 2020 01:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Feature Flags: { "metrics": true, "metricsAbstractViews": false, "peerReview": true, "crossMark": true, "comments": true, "relatedCommentaries": true, "subject": true, "clr": false, "languageSwitch": true }

Send article to Kindle

To send this article to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

THE REPUBLIC OF THE REFUGEES: EARLY MODERN MIGRATIONS AND THE DUTCH EXPERIENCE
Available formats
×

Send article to Dropbox

To send this article to your Dropbox account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Dropbox.

THE REPUBLIC OF THE REFUGEES: EARLY MODERN MIGRATIONS AND THE DUTCH EXPERIENCE
Available formats
×

Send article to Google Drive

To send this article to your Google Drive account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Google Drive.

THE REPUBLIC OF THE REFUGEES: EARLY MODERN MIGRATIONS AND THE DUTCH EXPERIENCE
Available formats
×
×

Reply to: Submit a response


Your details


Conflicting interests

Do you have any conflicting interests? *