Skip to main content Accesibility Help
×
×
Home

The beginning of herding and animal management: the early development of caprine herding on the Konya plain, central Anatolia

 • Caroline Middleton (a1)
Abstract

Little is known about the initial appearance of herding in central Anatolia. Although morphologically domestic caprines are present from the foundation of Çatalhöyük East, ca 7,100 cal. BC, how and when domestic caprines became an integral part of the central Anatolian economy, and their Status and relationship with earlier communities, is unclear. This article reports the results of a study in which carbon and nitrogen stable isotopes were used to provide signatures of caprine diet and thus pasturing practices; as an animal's movements are affected by human Intervention, changes in animal diets should be visible through changes in δ15N and δ13C levels. A sequence of seven sites on the Konya piain, covering the period ca 9,000–4,500 cal. BC, provided bone samples for carbon and nitrogen analysis. An unaffected local dietary signature for caprines was created using the fauna from Epipalaeolithic Pınarbaşı and a C3/C4 plant baseline. This dietary signature, along with dietary information from the domesticated caprines at later sites, allowed changes in diet resulting from human Intervention to be mapped. Changes in diet are found to have occurred at sites where there is no morphometric or demographic data suggestive of early herding or domesticates. This new dietary data extends our knowledge and under-standing of how and when caprines and cattle came under human control on the Konya piain, central Anatolia.

Özet

Orta Anadolu’da hayvancılığın ilk ortaya çıkışı hakkında çok az şey bilinmektedir. Morfolojik olarak yerli keçiler, Çatalhöyük Doğu Höyüğü’nün kuruluşundan, yani yaklaşık M.Ö. 7100 cal. tarihinden beri mevcut olmasına rağmen, yerli keçilerin nasıl ve ne zaman Orta Anadolu ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği, konumları ve önceki topluluklarla olan ilişkileri belirsizdir. Bu makalede, karbon ve nitrojen stabil izotoplarının, keçilerin beslenme biçimini ve böylece otlatma uygulamalarını göstermek için kullanıldığı bir çalışmanın sonuçları rapor edilmiştir. Hayvan hareketlerinin insan müdahalesinden etkilenmesinden dolayı, hayvan yemlerinde meydana gelen değişiklikler δ15N ve δ13C tabakalarındaki değişiklikler yoluyla gözlenmiştir. Konya ovasında bulunan ve yaklaşık olarak M.Ö. 9000–4500 cal. tarihini kapsayan yedi tane yerleşimden karbon ve nitrojen analizleri için kemik örnekler ele geçmiştir. Keçiler için doğal (etkiye uğramamış) yerli beslenme şekli, Epipaleolitik dönem Pınarbaşı’nın faunasından ve C3/C4 bitki tabanından sağlanmıştır. Beslenmeye dair bu işaret, daha sonraki dönemlere ait yerleşimlerdeki evcilleştirilmiş keçilerden elde edilen bilgilerle birlikte, insan müdahalesinden kaynaklanan beslenme değişikliklerini saptamaya izin vermektedir. Beslenmedeki değişikliklerin, erken dönem hayvancılığı veya evcilleştirmeyi gösteren morfometrik veya demografik verilere sahip olmayan yerleşimlerde meydana geldiği tespit edilmiştir. Beslenmeyle ilgili bu yeni veriler, orta Anadolu’da yer alan Konya ovasındaki keçi ve sığırların insan kontrolü altına ne zaman ve nasıl girdiği konusundaki bilgi ve anlayışımızı geliştirmektedir.

  • Send article to Kindle

   To send this article to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle. Find out more about sending to your Kindle.

   Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

   Find out more about the Kindle Personal Document Service.

   The beginning of herding and animal management: the early development of caprine herding on the Konya plain, central Anatolia
   Available formats
   ×
   Send article to Dropbox

   To send this article to your Dropbox account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Dropbox.

   The beginning of herding and animal management: the early development of caprine herding on the Konya plain, central Anatolia
   Available formats
   ×
   Send article to Google Drive

   To send this article to your Google Drive account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Google Drive.

   The beginning of herding and animal management: the early development of caprine herding on the Konya plain, central Anatolia
   Available formats
   ×
Copyright
Corresponding author
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Anatolian Studies
 • ISSN: 0066-1546
 • EISSN: 2048-0849
 • URL: /core/journals/anatolian-studies
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed