Skip to main content
×
×
Home

Between Rescue and Research: An Evaluation after 30 Years of Liberal Metal Detecting in Archaeological Research and Heritage Practice in Denmark

  • Andres S. Dobat (a1)
Abstract

Since the early 1980s, metal detector surveying conducted by amateur archaeologists has contributed significantly to archaeological research and heritage practice in Denmark. Here, metal detecting has always been legal, and official stakeholders pursue a liberal model, focusing on cooperation and inclusion rather than confrontation and criminalization. Like no other surveying method since the invention of the shovel, the metal detector has contributed to increasing enormously the amount of data and sites from metal-rich periods. Virtually all of the spectacular and ground-breaking discoveries of the past decades are owed to metal detectors in the hands of amateur archaeologists. And it is these finds and sites that today constitute one of the very foci of archaeological research. This article provides an overview of the current status of liberal metal detector archaeology in Denmark 30 years after its inception, and attempts to identify the reasons why this popular hobby never developed into the problem it has become in other parts of the world. It concludes that the success of the liberal model in Denmark is the result of a very complex interplay of legislative, historical, cultural, and social factors. On this basis, it is discussed whether the Danish experience can be used as a source of inspiration in the necessary progression towards a new legal agenda for responsible metal detector archaeology.

Depuis le début des années 80, la prospection à l'aide de détecteurs de métaux par des archéologues amateurs a significativement contribué à la recherche archéologique et aux pratiques du patrimoine au Danemark. La détection des métaux a toujours été légale dans ce pays, et les intervenants officiels poursuivent un modèle libéral qui se focalise sur la coopération et l'inclusion plutôt que sur la confrontation et la criminalisation. Aucune autre méthode de prospection depuis l'invention de la pelle n'a contribué plus à l'énorme augmentation de la quantité de données et de sites des périodes riches en métal. Pratiquement toutes les découvertes spectaculaires et révolutionnaires des dernières décades sont dues à des détecteurs de métaux dans les mains d'archéologues amateurs. Et ce sont justement ces découvertes et sites qui constituent aujourd'hui un des épicentres de la recherche archéologique. Cet article fournit un aperçu de l'état actuel de l'archéologie libérale avec détecteurs de métaux au Danemark 30 ans après son début et essaie d'identifier les raisons pour lesquelles cet hobby populaire n'est jamais devenu le problème qu'il représente dans d'autres parties du monde. Pour conclure, on avance que le succès du modèle libéral danois est le résultat d'une interaction très complexe de facteurs législatifs, historiques, culturels et sociaux. Sur cette base on discute si l'expérience danoise peut être utilisée comme source d'inspiration dans la progression nécessaire vers un nouveau agenda législatif pour une archéologie avec détecteur de métaux responsable. Translation by Isabelle Gerges.

Zusammenfassung

Seit den frühen 1980er Jahren hat die Suche mittels Metalldetektoren durch Laienarchäologen signifikant zur archäologischen Forschung und Denkmalpflegepraxis in Dänemark beigetragen. Hier ist Metalldetektorensuche immer legal gewesen und die Vertreter der öffentlichen Institutionen folgen einem liberalen Modell, das auf Kooperation und Einbeziehung statt auf Konfrontation und Kriminalisierung setzt. Wie keine andere Surveymethode seit der Erfindung der Schaufel hat der Metalldetektor zum enormen Anstieg von Daten und Fundplätzen metallreicher Perioden beigetragen. Praktisch alle spektakulären und bahnbrechenden Entdeckungen der zurückliegenden Jahrzehnte sind Metalldetektoren in den Händen von Amateurarchäologen zu verdanken. Und es sind diese Funde und Fundplätze die heute einen von vielen Schwerpunkten der archäologischen Forschung bilden. Dieser Beitrag bietet einen Überblick über den derzeitigen Stand der legalen Metalldetektorenarchäologie 30 Jahre nach ihrem Beginn und will die Gründe identifizieren, warum dieses populäre Hobby nie zu dem Problem geworden ist, das es in anderen Teilen der Welt darstellt. Es wird gefolgert, dass der Erfolg des liberalen Modells in Dänemark das Resultat eines sehr komplexen Zusammenspiels von Gesetzgebung, historischen, kulturellen und sozialen Faktoren darstellt. Auf dieser Basis wird die Frage diskutiert, ob die dänischen Erfahrungen als Inspirationsquelle für die notwendige Veränderung hin zu einer neuen rechtlichen Agenda für eine verantwortungsvolle Metalldetektorenarchäologie dienen können. Translation by Heiner Schwarzberg.

Copyright
Corresponding author
[email: farkado@hum.au.dk]
References
Hide All
Adamsen, C. ed. 2009. Sorte Muld. Wealth, Power and Religion. Rønne/Højbjerg: Bornholms Museum/Wormianum.
Adriansen, I. 2003. Nationale symboler i det danske rige 1830–2000. Vol. 2: Fra undersåtter til nation. Etnologiske studier 8. København: Museum Tusculanum.
Andersen, M., Nielsen, P.O. eds. 2010. Danefæ – Skatte fra den danske muld. København: Nationalmuseet/Gyldendal.
Asingh, P. 2001. Højfolkenes jammersminder. In: Nørgård Jørgensen, A., Pind, J. eds. Før landskabets erindring slukkes. Status og fremtid for dansk arkæologi. København: Rigsantikvaren/Det Arkæologiske Nævn, pp. 4152.
Axboe, M., Grinder-Hansen, P., Horsnæs, H., Pentz, P. 2010. Finder en mand sølv eller guld – da skal kongen have det. In: Andersen, M., Nielsen, P.O., eds. Danefæ – Skatte fra den danske muld. København: Nationalmuseet/Gyldendal, pp. 1120.
Baastrup, M.P. 2012. Kommunikation, kulturmøde og kulturel identitet – tingenes rejse i Skandinaviens vikingetid. , Copenhagen University & National Museum Denmark.
Bjørnskov, C., Svendsen, G.T., Svendsen, G.L.H. 2011. På sporet af den skandinaviske tillid. In: Hegedahl, P., Haase, G.L., Svendsen, G.T., eds. Tillid – Samfundets Fundament: Teorier, tolkninger, cases. Odense: Syddansk Universitetsforlag, pp. 127–40.
von Carnap-Bornheim, C., Hilberg, V. 2012. En sjælden arabisk mønt fra Hedeby. In: Andersenv, M., Nielsen, P.O., eds. Danefæ – Skatte fra den danske muld. København: Nationalmuseet/Gyldendal, pp. 170–73.
Christiansen, T.T. 2008. Detektorfund og bebyggelse. Det østlige Limfjordsområde i yngre jernalder og vikingetid. Kuml, 2008:101–43
Detecting People. 2012. Detecting People [accessed 17 June 2013]. Available at: <http://www.detectingpeople.dk>
Dobat, A.S. in press. Füsing – A Metal Rich Site in the Vicinity of Hedeby/Schleswig (AD c. 700–1000). In: Fiedel, R., Høilund Nielsen, K., Stidsing, E., eds. Non-Agrarian Settlements and Integrated Survey and Excavation Strategy. Randers Museum Monographs. Randers: Randers Museum.
Fabech, C. 1999. Organising the Landscape: A Matter of Production, Power, and Religion. In: Dickinson, T., Griffiths, D., eds. The Making of Kingdoms. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 10. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology/Oxbow, pp. 3747.
Fabech, C., Ringtved, J. 1995. Magtens geografi i Sydskandinavien. In: Resi, H.G., ed. Produksjon og samfunn. Om erverv, spesialisering og bosetning i Norden i 1. årtusind e.Kr. Oslo: Universitetets Oldsaksamling, pp. 1137.
Feveile, C. 2011. Korsfibler af Råhedetypen, En upåagtet fibeltype fra ældre vikingetid. Kuml, 2011: 143–60.
Fischer, C. 1983. Den har Fanden skabt. Skalk, 1983 (1): 814.
Garrison, C. 2009. What's My Incentive? A New Approach to Investigating Reporting Portable Antiquity Finds in North West Europe and Beyond. MA dissertation, University of London.
Gregory, T., Rogerson, A.J.G. 1984. Metal-Detecting in Archaeological Excavation. Antiquity, 58: 179–84.
Grinder-Hansen, K. 2000. Kongemagtens krise: det danske møntvæsen 1241-ca. 1340. Den pengebaserede økonomi og møntcirkulation i Danmark i perioden 1241-ca. 1340. København: Nationalmuseet/Museum Tusculanum.
Hansen, J., Henriksen, M.B. 2012. Hvem samler de for? Eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling. Fynske Minder, 2012: 87105.
Hårdh, B. ed. 1999. Fynden i centrum. Keramik, glas och metal från Uppåkra. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8°, 45. Uppåkrastudier 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Hårdh, B. ed. 2003. Fler fynd i centrum: Materialstudier i och kring Uppåkra. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8°, 45. Uppåkrastudier 9. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Hedeager, L. 2001. Gudme – a ‘Central Place’ in the North. In: de Jong, M., Theuws, F., eds. Topographies of Power in the Early Middle Ages. The Transformation of the Roman World 6. Leiden: Brill, pp. 467508.
Helgesson, B. 2004. Tributes to be spoken of: Sacrifice and Warriors at Uppåkra. In: Larsson, L., ed. Continuity for Centuries: A Ceremonial Building and Its Context at Uppåkra, Southern Sweden. Uppåkrastudier 10. Acta Archaeologica Lundensia Ser. in 8°, No. 48. Stockholm: Almqvist & Wiksell, pp. 223–39.
Henriksen, M.B. 2000. Lundsgård, Seden Syd og Hjulby – tre fynske bopladsområder med detektorfund. In: Henriksen, M.B., ed. Detektorfund – hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Skrifter fra Odense Bys Museer 5. Odense: Odense Bys Museer, pp. 1760.
Henriksen, M.B. 2002. Metalhåndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001. Skrifter fra Odense Bys Museer 9. Odense: Odense Bys Museer.
Henriksen, M.B. 2005. The Metal Detector – Friend or Foe for the Archaeologist? Aspects of Metal Detector Archaeology in Denmark. In: Hansen, K.M., Pedersen, K.B., eds. Across the Western Baltic: Proceeding from an Archaeological Conference in Vordingborg. Sydsjællands Museums publikationer 1. Vordingborg: Sydsjællands Museum, pp. 217–26.
Henriksen, M.B. 2010. Gold Deposits in the Late Roman and Migration Period Landscape: A Case Study from the Island of Funen (Fyn), Denmark. In: Hansen, U.L., Bitner-Wróblewska, A., eds. Worlds Apart? Contacts Across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005–2008. Nordiske Fortidsminder Serie C, 7. København & Warszawa: Det Kongelige Nordiske Oldkriftselskab, pp. 389432.
Henriksen, M.B. 2011a. Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder. Fynske Årbøger, 2011: 2639.
Henriksen, M.B. 2011b. Detektorarkæologi. Et lille kig udenfor Danmarks grænser. Fund og Fortid, 2011 (2): 411.
Horsnæs, H.W. 2002. Roman Bronze Coins from Barbaricum: Denmark as a Case Study. In: Horsnæs, H.W., Moesgaard, J.C., eds. Single Finds, the Nordic Perspective. Nordisk Numismatisk Årsskrift. Stockholm: Nordisk Numismatisk Union, pp. 5399.
Horsnæs, H.W., Ingvardson, G.T. 2010. Detektortræf i Thy. In: Andersen, M., Nielsen, P.O., eds. Danefæ - Skatte fra den danske muld. København: Nationalmuseet/Gyldendal, pp. 100–04.
Iversen, M., Nielsen, P.O. 1993. The Archaeological Museums. In: Hvass, S., Storgaard, B., eds. Digging Into the Past: 25 Years of Archaeology in Denmark. Højbjerg/København: Jysk Arkæologisk Selskab/Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, pp. 274–75.
Jensen, J., Runge, M. 2008. Sværdfangst. Skalk, 2008 (6): 35.
Jensen, J.S. 2004. Stort møntfund fra Sjælland. Nyt fra Nationalmuseet, 104: 34.
Jensen, S. 1992. Metalfund fra vikingetidsgårdene ved Gl. Hviding og Vilslev. By marsk og geest 1992 (3): 2740.
Jørgensen, L. 2000. Storgården ved Tissø. Tolkning af aktivitetsområder og anlæg på grundlag af detektorfundene fra pløjelaget. In: Henriksen, M.B., ed. Detektorfund – hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Skrifter fra Odense Bys Museer 5. Odense: Odense Bys Museer, pp. 2743.
Jørgensen, L. 2001. En tabt fortid eller beskyttet kulturarv – de truede bebyggelsesspor fra jernalder og vikingetid, 500 f.Kr. – 1000 e.Kr. In: Nørgård Jørgensen, A., Pind, J., eds. Før landskabets erindring slukkes. Status og fremtid for dansk arkæologi. København: Rigsantikvaren/Det Arkæologiske Nævn, pp. 6574.
Jørgensen, L. 2003. Manor and Market at Lake Tissø In the Sixth to Eleventh Centuries: The Danish Productive Sites. In: Pestell, T., Ulmschneider, K., eds. Markets in Early Medieval Europe: Trading and ‘Productive’ Sites, 650–850. Macclesfield: Windgather Press, pp. 175207.
Jørgensen, L. 2011. Gudme-Lundeborg on Funen as a Model for Northern Europe? In: Grimm, O., Pesch, A., eds. The Gudme/Gudhem Phenomenon. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe, Band 6. Neumünster: Wachholz Verlag, pp. 7789.
Kristiansen, K. 1981. A Social History of Danish Archaeology (1805–1975). In: Daniel, G., ed. Towards a History of Archaeology. London: Thames & Hudson, pp. 2044.
Lyngbak, E. 1993. The Amateurs. In: Hvass, S., Storgaard, B., eds. Digging Into the Past: 25 Years of Archaeology in Denmark. Højbjerg/København: Jysk Arkæologisk Selskab/Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, p. 280.
Mäkeler, H. 2003. Einzel- und Depotfunde von Münzen in den skandinavischen Zentralplätzen der Eisenzeit. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, 51: 89115.
Moesgård, J.C. 2002. Single Finds as Evidence for Coin Circulation in the Middle Ages: Status and Perspectives. In: Horsnæs, H.W., Moesgaard, J.C., eds. Single Finds, the Nordic Perspective. Nordisk Numismatisk Årsskrift 2000–2002, Stockholm: Nordisk Numismatisk Union, pp. 228–75.
Moesgaard, J.C. 2009. Harald Blåtands ‘Jellingemønter’ cirka 975–985. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2009 (2): 43–6.
Moesgaard, J.C., Pedersen, A., Petersen, P.V. 2010. Nuværende danefæpraksis. In: Andersen, M., Nielsen, P.O., eds. Danefæ – Skatte fra den danske muld. København: Nationalmuseet/Gyldendal, pp. 21–4.
Museumsloven 2006. Bekendtgørelse af museumsloven (LBK nr 1505 af 14/12/2006). [online] (December 2006) [accessed 3 June 2012]. Available at: <https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?idw=12017>
Näsman, U. 1991. Det syvende århundrede. In: Mortensen, P., Rasmussen, B., eds. Fra stamme til stat i Danmark. 2 Høvdingesamfund og kongemagt. Højbjerg: Jysk arkæologisk selskab, pp. 165–77.
Nielsen, B.H. 2012. Løve på afveje. Skalk, 2012 (2): 36.
Nielsen, K.H., Petersen, P.V. 1993. Detector Finds. In: Hvass, S., Storgaard, B., eds. Digging Into the Past: 25 Years of Archaeology in Denmark. Højbjerg/København: Jysk Arkæologisk Selskab/Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, pp. 223–27.
Nielsen, L.B. 2008. Forundersøgelser på motorvejen fra Odense til Kværndrup – erfaringer med den praktiske afvikling af arbejdet. In: Henriksen, M.B., ed. Arkæologiske forundersøgelser ved store anlægsarbejder – metode, økonom i og strategi Rapport fra et seminar på Odense Bys Museer den 10. oktober 2005. Skrifter fra Odense Bys Museer 10. Odense: Odense Bys Museer, pp. 1925.
Olsen, J. 2009. Slagmarken. Om de arkæologiske undersøgelser på slagmarken ved Nyborg. In: Jensen, J.M., ed. Slaget ved Nyborg 1659. Historie, arkæologi og erindring. Nyborg: Østfyns Museer, pp. 80107.
Olsen, O. 1984. Danefæ i dag. Nationalmuseets Arbejdsmark, 1984: 520.
Paulsson, J. 1999. Metalldetektering och Uppåkra. Att förhålla sig till et detektormaterial. In: Hårdh, B., ed. Fynden i centrum: Keramik, glas och metal från Uppåkra. Uppåkrastudier 2. Acta Archaeologica Lundesia, Series IN 8°, No. 30. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, pp. 4158.
Petersen, P.V. 1991. Nye fund af metalsager fra yngre germansk jernalder. In: Mortensen, P., Rasmussen, B., eds. Fra stamme til stat i Danmark. 2 Høvdingesamfund og kongemagt. Højbjerg: Jysk arkæologisk selskab, pp. 4966.
Petersen, P.V. 1994. Excavations at Sites of Treasure Trove at Gudme. In: Randsborg, K., Nielsen, P.O., Thrane, H., eds. The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, October 1991. Arkaeologiske studier 10. Copenhagen: Akademisk forlag, pp. 3040.
Portable Antiquities Scheme. 2012. Portable Antiquities Scheme [accessed 18 June 2013]. Available at: <http://finds.org.uk/>
Randsborg, K. 2007. Beyond the Roman Empire: Archaeological Discoveries in Gudme on Funen, Denmark. Oxford Journal of Archaeology, 9 (3): 355–66.
Rasmussen, L. 2007. Bygherre rapport VMÅ 2594 Hole 8 og VMÅ 2595 Hole 9. Års: Vesthimmerlands Museum Aars.
Skre, D. ed. 2007. Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavation Project Publication Series 1. Norske Oldfunn 22. Aarhus: Aarhus University Press.
Sørensen, P.Ø. 1994. Houses, Farmsteads and Settlement Pattern in the Gudme Area. In: Randsborg, K., Nielsen, P.O., Thrane, H., eds. The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, October 1991. Arkaeologiske studier 10. Copenhagen: Akademisk forlag, pp. 41–7.
Sørensen, P.Ø. 2000. Detektorfundene fra Gudme og den digitale arkæologi. In: Henriksen, M.B., ed. Detektorfund – hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Skrifter fra Odense Bys Museer 5. Odense: Odense Bys Museer, pp. 1326.
Stjernquist, B., Larsson, L. eds. 1998. Centrala platser – centrala frågor: samhällsstrukturen under järnålderen. Uppåkrastudier 1. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Thrane, H. 1994. Gudme – A Focus of Archaeological Research 1833–1987. In: Randsborg, K., Nielsen, P.O., Thrane, H., eds. The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, October 1991. Arkaeologiske studier 10. Copenhagen: Akademisk forlag, pp. 815.
Thomas, S. 2012. Searching for Answers: A Survey of Metal-Detector Users in the UK. International Journal of Heritage Studies, 18 (1): 4964.
Ty-morsdetektor. 2012. Thy/Mors detectorforening [accessed 17 June 2013]. Available at: http://www.thy-morsdetektor.dk.
Ulriksen, J. 1994. Danish Sites and Settlements with a Maritime Context, AD 200–1200. Antiquity, 68: 797811.
Ulst, I. 2012. The Role of Community Archaeology in Heritage Protection: Responsible Metal Detecting as a Tool for Enhancing the Protection of Archaeological Heritage. , University of Tartu.
Watt, M. 2000. Detektorfund fra bornholmske bopladser med kulturlag. Repræsentativitet og metode. In: Henriksen, M.B., ed. Detektorfund – hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Skrifter fra Odense Bys Museer 5. Odense: Odense Bys Museer, pp. 7998.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

European Journal of Archaeology
  • ISSN: 1461-9571
  • EISSN: 1741-2722
  • URL: /core/journals/european-journal-of-archaeology
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Keywords

Metrics

Altmetric attention score

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed