Skip to main content
×
×
Home

Revision of the Age of Construction Phases of a Mound Dated to the Late Copper–Early Bronze Age in Eastern Hungary Relying on 14C-Based Chronologies

  • Gábor Szilágyi (a1) (a2), Pál Sümegi (a1) (a3), Sándor Gulyás (a1) and Dávid Molnár (a1)
Abstract

Ecse Mound is a burial mound in the Hortobágy region of eastern Hungary. Built by prehistoric nomadic peoples from the east, it now stands on the border between two modern settlements. The construction of the mound was assumed to be related to representatives of the Pit Grave Culture populating the area between the Late Copper and Bronze Ages. This theory considered similarities in shape, orientation, and stratigraphy of this mound with other absolute-dated ones in the Hortobágy region alone. The mound comprises two construction layers as indicated by magnetic susceptibility and on-site stratigraphic observations. According to detailed sedimentological, geochemical analyses of samples taken from the bedrock, artificial stratigraphic horizons, and the overlying topsoil, there is a marked similarity between the soil forming the body of the mound in both artificial horizons and the underlying bedrock soil. In contrast the pedological, geological character of the modern topsoil is utterly different. According to our dating results, the uppermost stratigraphic horizon is coeval with the absolute-dated mounds in the region, assigning it to the period of the Pit Grave Culture. However, the lower anthropological horizon is older and dates to between the Early and Late Copper Ages.

Copyright
Corresponding author
*Corresponding author. Email: szilagyigabor@hnp.hu.
References
Hide All
Barczi, A, Sümegi, P, Joó, K. 2003. Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján. Földtani Közlöny 133:421432.
Barczi, A, Sümegi, P, Joó, K. 2004. Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csípő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján. In: Tóth A, editor. A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás-Debrecen. p 1325.
Barczi, AM, Tóth, T, Csanádi, A, Sümegi, P, Czinkota, I. 2006. Reconstruction of the paleo-environment and soil evolution of the Csípő-halom kurgan, Hungary. Quaternary International 156–157:4959.
Barczi, A, Tóth, Cs, Tóth, A, Pető, A. 2009. Bán-halmon komplex tájökológiai és paleotalajtani felmérése. Tájökológiai Lapok 7:191208.
Barczi, A, Horváth, T, Pető, Á, Dani, J. 2012. Hajdúnánás – Tedej – Lyukas-halom: egy alföldi kurgán régészeti értékelése és természettudományos vizsgálata. In: Kreiter A, Pető Á, Tugya B szerk.) Környezet – ember – kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Budapest. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.10.06-2010.10.08. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ. p 25–45.
Bede, Á, Csathó, AI, Czukor, P, Páll, DG, Szilágyi, G, Sümegi, P. 2014. A hortobágyi Ecse-halom geomorfológiai, tájtörténeti, botanikai, szedimentológiai és mikromorfológiai vizsgálatának előzetes eredményei. In: Sümegi P, szerk. Környezetföldtani és környezet-történeti kutatások a dunai Alföldön. Szeged: GeoLitera Kiadó. p 2941.
Bede, Á, Salisbury, RB, Csathó, AI, Czukor, P, Páll, DG, Szilágyi, G, Sümegi, P. 2015. Report of the complex geoarcheological survey at the Ecse-halom kurgan in Hortobágy, Hungary. Central European Geology 58:268289.
Bede, Á, Csathó, AI, Czukor, P, Sümegi, P. 2016. Actual botanical survey of an interdisciplinary research at the Ecse-halom kurgan in Hortobágy, Hungary. In: Barina Z, Buczkó K, Lőkös L, Papp B, Pifkó D, Szurdoki E, editors. Book of abstracts. 11th International Conference “Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”. Budapest: Magyar Természettudományi Múzeum. p 127–9.
Benedek, Gy, Zádorné, Zsoldos M. 1998. Jász-Nagykun-Szolnok megyei oklevelek. 1075–1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, 3. p 1320.
Bronk Ramsey, C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51:337360.
Dani, J, Horváth, T. 2012. Őskori kurgánok a magyar Alföldön. A Gödörsíros (Jamnaja) entitás magyarországi kutatása az elmúlt 30 év során. Áttekintés és revízió. Budapest: Archaeolingua Alapítvány.
Dani J, Nepper I. 2006. Sárrétudvari-Őrhalom. Tumulus grave from the beginning of the EBA in Eastern Hungary. Communicationes Archaeologicae Hungariae 2006:29–58.
Dean, WE Jr. 1974. Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition: comparison with other methods. Journal of Sedimentary Research 44:242248.
Dearing, J. 1994. Environmental Magnetic Susceptibility. Using the Bartington MS2 System. Kenilworth: Chi Publ.
Ecsedy, I. 1979. The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. Budapest: Fontes Archaeologici Hungaricae, Akadémiai Kiadó.
Forchhammer, G, Steenstrup, J, Worsaae, J. 1851. Untersegölser i geologisk-antiguarisk Retning. Saerskilt optrykt af Oversigten over Videnkabernes Selskabs Forhandlinger i Aarene 1848 og (1851). Kjöbenhavn: Bianco Luno’s Bogtrykkeri. p 157.
Gazdapusztai, Gy. 1966/1967. Chronologische Fragen in der Alfölder Gruppe der Kurgan-Kultur. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2:91100.
Gárdonyi [Nagy], G. 1893. A régi kunok temetkezése. Archaeologiai Értesítő 13:105117.
Gárdonyi [Nagy] G. 1914. A magyarországi halmok kérdéséhez. Archaeologiai Értesítö 34:381–394.
Gyárfás, I. 1870. Valami a kunhalmokról. Archaeologiai Értesítő 3:3342.
Gyárfás, I. 1883. A jász-kúnok története III. Szerző tulajdona (Magánkiadás), Rákos István nyomda, Szolnok.
Gimbutas, M. 1980. The kurgan wave 2 into Europe and the following transformation of culture. Journal of Indo-European Studies 8:273317.
Győrffy, I. 1821. Kúnhalmok és telephelyek a karczagi határban. Föld és ember 1:5962.
Gulyás, S, Sümegi, P, Molnár, M. 2010. New radiocarbon dates from the Late Neolithic tell settlement of Hódmezővásárhely-Gorzsa, SE Hungary. Radiocarbon 52:14581464.
Hertelendi E, Csongor É, Záborszky L, Molnár I, Gál I, Győrffy M, Nagy S. 1989. A counter system for high precision 14C dating. Radiocarbon 31:399–406.
Hertelendi E, Sümegi P, Szöőr G. 1992. Geochronologic and paleoclimatic characterization of Quaternary sediments in the Great Hungarian Plain. Radiocarbon 34:833–839.
Horváth, I. 1825. Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történetéből. Főnix Téka, 7, Debrecen (eredeti megjelenés Petrózai Trattner Mátyás Kiadó, Pest).
Horváth, T. 2011. Hajdúnánás–Tedej–Lyukas-halom – An interdisciplinary survey of a typical kurgan from the Great Hungarian Plain region: a case study. The revision of the kurgans from the territory of Hungary). In: Pető Á, Barczi A, editors. Kurgan Studies. An Environmental and Archaeological Multiproxy Study of Burial Mounds in the Eurasian Steppe Zone. British Archaeological Reports International Series 2238. Oxford: Archaeopress. p 71131.
Horváth, T, Dani, J, Pető, Á, Pospieszny, Ł, Svingor, É. 2013. Multidisciplinary contributions to the study of Pit Grave culture kurgans of the Great Hungarian Plain. In: Heyd V, Kulcsár G, Szeverényi V, editors. Transitions to the Bronze Age: interregional interaction and socio-cultural change in the third millennium BC Carpathian Basin and neighbouring regions (No. 30). Budapest : Archaeolingua Kiadó. p 153 180.
Illyés, E, Bölöni, J, editors. 2007. Löszsztyeppek, lejtőssztyeppek és erdős-sztyepp rétek Magyarországon. Budapest: Magánkiadás.
Jefferson, T. 1783. Notes of the State of Virginia. Philadelphia: Prichard and Hall.
Jerney, J. 1851. Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1844–1845. I.-II. kötet. A szerző saját tulajdona (magánkiadás), Pest.
Joó, K. 2003. Kunhalomkutatások (A Csípő-halom vegetációja). Tájökológiai Lapok 1:8796.
Joó, K, Barczi, A, Sümegi, P. 2007. Study of soil scientific, layer scientific and palaeoecological relations of the Csípő-mound kurgan. Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali, Mem. p 141144.
Konert, M, Vandenberghe, J. 1997. Comparison of layer grain size analysis with pipette and sieve analysis: a solution for the underestimation of the clay fraction. Sedimentology 44:523535.
Liritzis, I, Singhvi, AK, Feathers, JK, Wagner, GA, Kadereit, A, Zacharias, N, Li, SH. 2013. Luminescence Dating in Archaeology, Anthropology, and Geoarchaeology: An Overview. Heidelberg: Springer.
Makkay, J. 1964. Megjegyzések Gunda Béla: az aterrado-művelés és az alföldi kunhalmok kérdése c. cikkéhez. Ethnográfia 75:471474.
Merpert, NY. 1974. Drevneishije skotovody volzhsko-urals- kogo mezhdurechja [The most ancient cattle-breeders in the Volga-Ural steppes]. Moscow: Nauka.
Molnár, M, Joó, K, Barczi, A, Szántó, Zs, Futó, I, Palcsu, L, Rinyu, L. 2004. Dating of total soil organic matter used in kurgan studies. Radiocarbon 46:413419
Molnár, M, Svingor, É. 2011. An interpretation of the soil 14C results of the Hajdúnánás-Tedej-Lyukas-halom kurgan. In: Pető Á, Barczi A, editors. Kurgan Studies. An Environmental and Archaeological Multiproxy Study of Burial Mounds in the Eurasian Steppe Zone. British Archaeological Reports International Series 2238. Oxford: Archaeopress. p 255258.
Molnár, M, Rinyu, L, Veres, M, Seiler, M, Wacker, L, Synal, H. 2013. A EnvironMICADAS: A mini 14C AMS with enhanced gas ion source interface in the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies (HEKAL), Hungary. Radiocarbon 55:228244.
Munsell, AH. 2000. Munsell soil color charts. Baltimore (MD): Munsell Color Company.
Pető, Á, Barczi, A, editors. 2011. Kurgan Studies. An Environmental and Archaeological Multiproxy Study of Burial Mounds in the Eurasian Steppe Zone. British Archaeological Reports International Series 2238. Oxford: Archaeopress.
Pigati, JS, Quade, J, Shanahan, TM, Haynes, CV Jr. 2004. Radiocarbon dating of minute gastropods and new constraints on the timing of spring-discharge deposits in southern Arizona, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 204:3345.
Pigati, JS, Rech, JA, Nekola, JC. 2010. Radiocarbon dating of small terrestrial gastropod shells in North America. Quaternary Geochronology 5:519532.
Pigati, JS, McGeehin, JP, Muhs, DR, Bettis, EA III. 2013. Radiocarbon dating late Quaternary loess deposits using small terrestrial gastropod shells. Quaternary Science Reviews 76:114128.
Rassamakin, Y. 1994. The main directions of the development of early pastoral societies of Northern Pontic Zone: 4500–2450 BC (Pre-Yamnaya cultures and Yamnaya culture). Baltic-Pontic Studies 2:2970.
Reimer, PJ, Bard, E, Bayliss, A, Beck, JW, Blackwell, PG, Bronk Ramsey, C, Buck, C, Cheng, H, Edwards, RL, Friedrich, M, Grootes, PM, Guil- derson, TP, Haflidason, H, Hajdas, I, Hatté, C, Heaton, TJ, Hoffmann, DL, Hogg, AG, Hughen, KA, Kaiser, KF, Kromer, B, Manning, SW, Niu, M, Reimer, RW, Richards, DA, Scott, EM, Southon, JR, Staff, RA, Turney, CSM, van der Plicht, J. 2013. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):18691887.
Rómer, F. 1868a. Kivonat a m. tud. Akadémiai archaeológiai bizottságának jegyzőkönyvéből. October 6-án tartott VIII. rendes ülésében. Archeológiai Értesítő 1:1314.
Rómer, F. 1868b. Kivonat a m. tud. Akadémiai archaeológiai bizottságának jegyzőkönyvéből. Jun. 23-án tartott VI-dik rendes ülésében. Archeológiai Értesítő 1:1112.
Rómer, F. 1868c. Kivonat a m tud. Akadémiai archaeológiai bizottságának jegyzőkönyvéből. Július 7-én tartott VII-dik rendes ülésben. Archeológiai Értesítő 1:1213.
Rómer, F. 1878. Compte-rendu de la huitième session à Budepest 1876. I. Résultats généreaux du mouvement archéologique en Hongrie. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.
Sümegi, P. 1992. Jelentés a sárrétudvari Őr-halmon végzett geomorfológiai, üledékföldtani vizsgálatokról. Debrecen: Déri János Múzeum, valamint Ásvány- és Földtani Tanszék.
Sümegi, P. 2012. Report on the results of the sedimentological survey of the Ecse Mound [manuscript]. Debrecen: Records of Hortobágy National Park Directorate.
Sümegi, P. 2013. Comparative geoarcheological report and environmental history of the Bronze Age tell of Polgár – Kenderföld. In: Vicze M, Poroszlai I, Sümegi P, editors. Hoard, Phase, Period? Round Table Conference on the Koszider Problem. Szászhalombatta: Matrica Múzeum Kiadványa. p 155192.
Sümegi, P, Hertelendi, E. 1998. Reconstruction of microenvironmental changes in Kopasz Hill loess area at Tokaj (Hungary) between 15,000–70,000 BP years. Radiocarbon 40:855863.
Sümegi, P, Szilágyi, G. 2011. A quarter-malacological inventory of Hungarian kurgans. In: Pető Á, Barczi A, editors. Kurgan Studies: An Environmental and Archaeological Multiproxy Study of Burial Mounds in the Eurasian Steppe Zone. British Archaeological Reports. International Series 2238. Oxford: Archaeopress. p 279291.
Sümegi, P, Bede, Á, Szilágyi, G. 2015a. Régészeti geológiai, geoarcheológiai és környezettörténeti elemzések régészeti lelőhelyeken – a földtudományok és a régészet kapcsolata. Archeometriai Műhely 12:135150.
Sümegi, P, Náfrádi, K, Molnár, D, Sávia, S. 2015b. Results of paleoecological studies in the loess region of Szeged-Öthalom (SE Hungary). Quaternary International 372:6678.
Szilágyi, G, Sümegi, P, Molnár, D, Sávia, S. 2013. Mollusc-based paleoecological investigations of the Late Copper–Early Bronze Age earth mounds (kurgans) on the Great Hungarian Plain. Central European Journal of Geosciences 5:465479.
Tóth, A, Tóth, CsA. 2003. Kunhalmok állapotfelmérése a Hortobágy déli pusztáin és a szomszédos hajdúsági területeken. In: Tóth A, editor. Tisza-völgyi tájváltozások. Alföld-kutatásért Alapítvány; Kisújszállás; Debrecen.
Tóth, CsA. 2006. Az országos kunhalom-felmérés eredményei és tapasztalatai: A természetvédelmi szempontból értékes kunhalmok kijelölése. In: Kertész Á,oDövényi Z, Kocsis K, editors. III Magyar Földrajzi Konferencia: absztrakt kötet.
Troels-Smith, J. 1955. Karakterisering af lose jordater [Characterization of unconsolidated sediments]. Danmarks Geologiske Undersogelse, ser. IV. p 10.
Újvári, G, Molnár, M, Novothny, Á, Páll-Gergely, B, Kovács, J, Várhegyi, A. 2014. AMS 14C and OSL/IRSL dating of the Dunaszekcső loess sequence, Hungary: Chronology for 20 to 150 ka and implications for establishing reliable age-depth models for the last 40 ka. Quaternary Science Reviews 106:140154.
Vaday, A. 2004. Chronological tables. In: Visy Zs, editor. Hungarian Archeology at the Millenium. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (Teleki László Alapítvány) Kiadványa, Budapest. p 473–7.
Vanuxem, L. 1843. On the ancient oyster shell deposits observed near the Atlantic coast of the United States. In: Reports of the Association of the First, Second and Third meetings of the American Geologists and Naturalists. Boston: Gould, Kendall and Lincoln Press. p 21.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Radiocarbon
  • ISSN: 0033-8222
  • EISSN: 1945-5755
  • URL: /core/journals/radiocarbon
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Keywords

Type Description Title
UNKNOWN
Supplementary materials

Szilágyi et al. supplementary material
Szilágyi et al. supplementary material 1

 Unknown (3.6 MB)
3.6 MB
UNKNOWN
Supplementary materials

Szilágyi et al. supplementary material
Szilágyi et al. supplementary material 2

 Unknown (2.9 MB)
2.9 MB

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed